Het lijkt er nu echt van te komen: een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Na jaren van discussie gaat deze maatregel waarschijnlijk ingevoerd worden. Dit betekent dat zelfstandigen straks verzekerd zijn tegen inkomensverlies door ziekte of een ongeluk. In dit bericht lees je wat dit voor jou als zzp’er kan betekenen en wat de verzekering inhoudt.

Waarom komt er een verplicht AOV voor zzp’ers?

Veel zzp’ers hebben momenteel geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, vaak omdat deze duur is. Daarom wil het kabinet een verplichte AOV invoeren. Hiermee willen ze ervoor zorgen dat iedereen beschermd is tegen financiële problemen als je ziek wordt of een ongeluk krijgt. Bovendien willen ze de concurrentie eerlijker maken tussen werknemers en zzp’ers. Vakbonden zeggen dat onverzekerde zzp’ers goedkoper zijn dan werknemers in loondienst, en dat moet veranderen.

Wat betekent dit voor zzp’ers?

Volgens de plannen van het kabinet van april 2023 worden alle zelfstandige ondernemers verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, behalve directeur-grootaandeelhouders (dga’s).

Deze verplichting geldt voor ondernemers tot aan de AOW-leeftijd. Bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid wordt gekeken naar de mogelijkheid om ander werk te verrichten, ongeacht de specifieke opleiding of werkervaring die men heeft opgedaan. Dit wordt beoordeeld volgens het criterium van “gangbare arbeid”, waarbij de focus ligt op wat de zelfstandige nog kan doen ondanks de beperking, in plaats van wat hij of zij niet meer kan doen.

Op deze webpagina van de Rijksoverheid staat het volgende:

Zelfstandige ondernemers met een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering:

  • krijgen maximaal 70% van hun inkomen in de laatste maand dat ze hebben gewerkt (over een inkomen tot maximaal 143% van het minimumloon);
  • krijgen nooit meer dan 100% van het minimumloon;
  • betalen waarschijnlijk 7,5% tot 8% van hun inkomen aan premie;
  • ontvangen de uitkering na een wachttijd van een jaar;
  • zijn verzekerd tot hun AOW-leeftijd;
  • vragen de verzekering aan bij UWV;
  • krijgen ongeacht hun situatie een verzekering met dezelfde voorwaarden;
  • kunnen mogelijk op een later moment weer kiezen voor een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering met minstens dezelfde dekking en premie (het kabinet bekijkt die mogelijkheid nog).

En hoe nu verder?

Afgelopen april 2024 heeft minister Karien van Gennip een brief gestuurd naar de Tweede Kamer, waar zij de ‘drempelfunctievariant’ benoemt. Deze variant sluit beter aan omdat Van Gennip vindt dat deze variant beter aansluit op de voorwaarden dat het voorstel uitlegbaar, betaalbaar en uitvoerbaar moet zijn.

Deze brief kan je op deze webpagina van de Rijksoverheid lezen.

Deze drempelfunctie is een lichte functie, die ook iemand met beperkingen kan uitvoeren. Het recht op een uitkering uit de Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen heb je alleen als je niet in staat bent om de drempelfunctie uit te kunnen voeren.  Dan ben je namelijk niet in staat om het wettelijk minimumloon zelfstandig te kunnen verdienen per maand.

Er wordt verwacht dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering een wettelijke verplichte zzp verzekering zal worden tussen 2027 en 2029. Het wetsvoorstel wordt nu voorbereid en wordt in de zomer van 2024 verwacht.

AOV zelf afsluiten

Je kan nu ook al zelf een AOV afsluiten. Er zijn verschillende aanbieders om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. De kosten hiervan kunnen sterk variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals leeftijd, beroep, gezondheidstoestand, gewenste dekking en de keuze qua verzekeringsmaatschappij. We raden je aan om verschillende verzekeringspartijen te vergelijken. Hierbij kun je denken aan: Allianz, Rabobank of Centraal Beheer.

Bronnen

5 vragen over de verplichte AOV – Zelfstandigeondernemers.nl

Drempelfunctievariant bij verplichte AOV zelfstandigen – CS Opleidingen

Is een arbeids­ongeschiktheids­verzekering verplicht voor zzp’ers? – Centraal Beheer

Plannen voor verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (AOV) – Rijksoverheid