Zinvol nieuws

interviews, publicaties en nieuws over Zeno’s projecten

Direct hulp nodig? Bel: +31 184 63 67 12

Diplomafraude in de zorg

In juli publiceerde RTL Nieuws een artikel over de stijgende diplomafraude in de zorg. Werken met valse diploma’s is strafbaar. Daarnaast brengen onopgeleide zorgverleners kwetsbare cliënten in gevaar. Vanuit oprechte passie voor ons vak doen we er bij Zeno alles aan om dit soort frauduleuze praktijken te voorkomen. Een diplomacheck is een essentieel onderdeel van […]

In juli publiceerde RTL Nieuws een artikel over de stijgende diplomafraude in de zorg. Werken met valse diploma’s is strafbaar. Daarnaast brengen onopgeleide zorgverleners kwetsbare cliënten in gevaar. Vanuit oprechte passie voor ons vak doen we er bij Zeno alles aan om dit soort frauduleuze praktijken te voorkomen.

Een diplomacheck is een essentieel onderdeel van onze screeningsprocedure. Zonder relevant en afgerond zorgdiploma kun je via Zeno niet aan het werk bij een van onze opdrachtgevers. Om via Zeno aan het werk te gaan is het hebben van minimaal een niveau 3 diploma een vereiste. Diploma’s kunnen enkel worden aangeleverd via de Dienst Uitvoering Onderwijs en worden zo gecontroleerd op echtheid.

Onze recruiters beoordelen kandidaten tevens op werkervaring, waarbij Zeno uitgaat van minimaal 4 jaar relevante werkervaring waarvan een deel in loondienst. Daarnaast worden alle kandidaten getoetst op zorgvisie en de kernwaarden waar Zeno voor staat – deskundigheid, sensitief, lef, passie en vitaliteit.

Tijdens een intakegesprek dienen de onderstaande documenten worden aangeleverd of te kunnen worden overlegd:

 • Verklaring Omtrent Gedrag: niet ouder dan 1 jaar. Deze wordt gescreend op profiel 45 en fysiek op echtheid gecheckt onder de blauwe lamp. De VOG dient ieder jaar opnieuw aangevraagd en door Zeno gecontroleerd te worden;
 • Identiteitsbewijs: op basis van de check wordt er een identiteitsverklaring ondertekend door zowel zorgprofessional als Zeno. De identiteitsverklaring wordt opgeslagen in het dossier;
 • Polisblad en afschrijvingsbewijs aansprakelijkheidsverzekering;
 • Recent KvK uittreksel (niet ouder dan 3 maanden);
 • Certificaat WZD en Medicatie.

Vergewisplicht

De vergewisplicht is een wettelijke plicht uit de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de zorg (Wkkgz). Hierdoor is een zorgaanbieder verplicht om te checken of een nieuwe zorgmedewerker geschikt is om zorg te verlenen. Je bent hierbij als zorgaanbieder verplicht om je te ‘vergewissen’ van de identiteit en het arbeidsverleden van die zorgverlener. Het doel hiervan is om te voorkomen dat zorgaanbieders risicovolle medewerkers in contact laten komen met kwetsbare cliënten.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is een van de bronnen waar informatie opgevraagd kan worden. Andere bronnen die gebruikt kunnen worden zijn: het BIG-register, het register met tuchtrechtuitspraken en voormalige werkgevers.

Zeno stelt dat iedere zorgprofessional zich te allen tijde moet kunnen identificeren, omdat een opdrachtgever hierom kan vragen. We raden onze opdrachtgevers ook aan om dit stelselmatig te doen.

Vragen

Heb je vragen over de kwaliteit bij Zeno? Neem dan gerust contact op met ons. Bekijk onze contactpagina voor de opties.

lees verder

Teambuildingdagen Zeno

Onlangs zijn de medewerkers van Zeno op teambuilding geweest. Onder leiding van coach Inge Zuidgeest werden diverse opdrachten gedaan die in teamverband uitgevoerd moesten worden. Inmiddels is het team flink gegroeid met verschillende disciplines en vindt Zeno het van belang om met het team te bouwen aan een optimale dienstverlening. De dagen werden afgesloten met […]

Team Zeno

Onlangs zijn de medewerkers van Zeno op teambuilding geweest. Onder leiding van coach Inge Zuidgeest werden diverse opdrachten gedaan die in teamverband uitgevoerd moesten worden. Inmiddels is het team flink gegroeid met verschillende disciplines en vindt Zeno het van belang om met het team te bouwen aan een optimale dienstverlening. De dagen werden afgesloten met een gezamenlijk kookworkshop en een sessie welke interessante inzichten hebben gegeven over onze dienstverlening waar we als dienstgerichte organisatie mee aan de slag kunnen.

lees verder

Het belang van een modelovereenkomst

Het voorkomen van schijnzelfstandigheid komt steeds vaker ter sprake. Misschien heb je zelfs al een waarschuwing gekregen van de Belastingdienst. Een modelovereenkomst draagt bij aan het voorkomen van schijnzelfstandigheid. Maar wat is een modelovereenkomst nu eigenlijk? En wat zijn de voordelen ervan? In dit artikel zetten we alles op een rijtje. Wat is een modelovereenkomst? […]

Het voorkomen van schijnzelfstandigheid komt steeds vaker ter sprake. Misschien heb je zelfs al een waarschuwing gekregen van de Belastingdienst. Een modelovereenkomst draagt bij aan het voorkomen van schijnzelfstandigheid. Maar wat is een modelovereenkomst nu eigenlijk? En wat zijn de voordelen ervan? In dit artikel zetten we alles op een rijtje.

Wat is een modelovereenkomst?

De modelovereenkomst is een door de Belastingdienst goedgekeurde opdrachtovereenkomst. Het bevat informatie over de relatie die jij als zelfstandige hebt met een opdrachtgever. Het is een overeenkomst voor zzp’ers, waarmee je laat zien dat je zelfstandig bent. Dit betekent vervolgens ook dat een opdrachtgever geen loonheffing hoeft in te houden, omdat je zelf de verplichte belastingen zal afdragen.

Je kunt bovendien gebruik maken van een overeenkomst die zowel het werkgeversgezag uitsluit als geen verplichting kent tot persoonlijke arbeid. Dat betekent dat je vrij bent om een vervanger aan te stellen, als jij niet in staat bent om het werk uit te voeren. Ook dat draagt bij aan het zelfstandige karakter dat je hebt, waarin je zelf beslist hoe je de werkzaamheden inricht om het gewenste resultaat voor de opdrachtgever te bereiken.

Voordelen van een modelovereenkomst

Een modelovereenkomst waarin alle afspraken goed zijn vastgelegd biedt meer duidelijkheid en een beter overzicht van de afspraken tussen een zzp’er en een opdrachtgever. Hierdoor worden juridische conflicten sneller voorkomen aangezien elke partij op de hoogte is van alle vastgestelde voorwaarden.

Een ander voordeel voor zorgprofessionals van Zeno: Zeno heeft een modelovereenkomst, goedgekeurd door de Belastingdienst, gefaciliteerd en aangeboden aan het netwerk van de zorgprofessionals. Deze modelovereenkomst kan eenvoudig online getekend worden.  

Is een modelovereenkomst altijd noodzakelijk?

Een modelovereenkomst is niet altijd noodzakelijk, maar het is sterk aan te raden. Het biedt een zzp’er namelijk zekerheid.

Een zzp’er die geen modelovereenkomst gebruikt, heeft slechts beperkte zekerheid over de arbeidsverhouding. Dit houdt in dat het voor de Belastingdienst niet duidelijk is in hoeverre er sprake is van loondienst. Een modelovereenkomst is verstandig voor het beperken van dit risico.

Heb je al een waarschuwing van de Belastingdienst gekregen? Dan is het sowieso aan te raden om een modelovereenkomst op te stellen of te tekenen.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact op via info@zenozorg.nl of 0184-184 63 67 12.

lees verder

Wanneer ben je ondernemer in de zorg (volgens de Belastingdienst)?

In dit artikel vind je een overzicht van punten die de Belastingdienst als belangrijk beschouwt om als ondernemer te kunnen functioneren. Er worden vanuit wet- en regelgeving eisen gesteld, dus belangrijk is dat je dit ook naleeft. Maar nu eerst: Wanneer ben je ondernemer voor de Inkomstenbelasting, oftewel zzp’er? 1. Als de mate van duurzaamheid en […]

In dit artikel vind je een overzicht van punten die de Belastingdienst als belangrijk beschouwt om als ondernemer te kunnen functioneren. Er worden vanuit wet- en regelgeving eisen gesteld, dus belangrijk is dat je dit ook naleeft. Maar nu eerst: Wanneer ben je ondernemer voor de Inkomstenbelasting, oftewel zzp’er?

1. Als de mate van duurzaamheid en de omvang van de werkzaamheden, passen bij een onderneming.

Eigenlijk betreft dit het tegenovergestelde. Je behoort niet zozeer duurzaam voor één klant te werken, of daar 80% van je werk vandaan te halen. Het cruciale punt wat speelt bij de zzp’er in de zorg, is of de zorginstelling de klant is, of dat de cliënt dat is. Als je de jurisprudentie op dit vlak naleest, dan merk je dat de rechter veelal van mening is dat een zorgorganisatie of bemiddelende instantie, als één klant gezien wordt. Kortom, een redelijk gelijke spreiding van de lengte van opdrachten, en de verhouding tussen opdrachten, is van belang.

2. Als kapitaal en arbeid georganiseerd zijn.

Dit punt gaat in op praktische punten die gelden bij je ondernemerschap. Verricht je daadwerkelijk arbeid om aan omzet te komen? Heb je een bedrijfs- of werkruimte? Maak je gebruik van een facturatiesysteem, schrijf je zelf facturen en komt het voor dat je moet wachten op je geld? Geef je geld uit, dus maak je kosten, om aan je omzet te kunnen komen? Doe je weleens investeringen? Deze onderdelen zeggen iets over de algehele synthese tussen uitgaand en binnenkomend kapitaal en de prestatie die je daarvoor moet leveren.

3. Als je bruto baten, oftewel je omzet, groot genoeg is.

Als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, heb je recht op allerhande kortingen en regelingen. Dit scheelt de schatkist geld. Als je dus van mening bent ondernemer te zijn, dien je dit ook te kunnen bewijzen met het feit dat je ook daadwerkelijk omzet gedraaid hebt dat bij een ondernemer hoort. Ligt die omzet te laag, dan zouden deze werkzaamheden als nevenactiviteiten gezien kunnen worden, formeel Resultaat uit Overige Werkzaamheden geheten, en loop je die ondernemersaftrek mis. De Belastingdienst heeft hier een handige tool voor gemaakt.

4. Als je verwacht winst te maken.

Een onderneming starten en gedurende langere tijd een bak aan kosten maken zonder dat daar omzet tegenover staat, is geen ondernemerschap maar een verkapte aftrekpost. De Belastingdienst ziet graag dat je een redelijke kans maakt om meer geld te verdienen dan geld uit te geven. Winst dus.

5. Als je ondernemersrisico loopt.

Omzet die je wel factureert en waarbij je enige tijd moet wachten op je geld. Een vaas die je omgooit tijdens het werk en waarbij je aansprakelijk gesteld wordt voor de schade. Het inschakelen van een incassobureau omdat je je geld niet krijgt. Het zijn zaken waar ondernemers van gruwelen, maar waar de Belastingdienst van zegt; die kwetsbaarheid hoort bij het ondernemerschap. Wil je ondernemen, dan loop je risico en gaan er ook dingen fout. Ingecalculeerd risico lopen is onderdeel van je eigen bedrijf.

6. Als je je werkzaamheden zelfstandig uitvoert.

Daar is ie dan. De achilleshiel van de zzp’er in de zorg. Althans, tot voor kort. Zelf vervanging mogen regelen (zónder overleg met de zorgorganisatie of de bemiddelende instantie) en geen praktische sturing krijgen tijdens je werkzaamheden zijn enkele voorbeelden van hoe we graag zouden willen werken als zzp’ers in de zorg, maar dat in de praktijk niet vaak doen. Dit onderdeel blijft een ongelooflijk ingewikkeld punt voor de zelfstandige en zal dan ook op allerlei manieren verdedigd moeten worden. Denk hierbij onder andere aan het gebruik van de juiste contracten.

7. Als je voldoende tijd steekt in je onderneming.

Een onderneming is niet iets voor ‘ernaast’. Een onderneming is iets dat aangejaagd moet worden en waar de ondernemer continu mee in verbinding zou moeten staan. Althans, zo wordt er naar de ondernemer gekeken. De verhouding tussen een -eventueel- loondienstverband en jouw onderneming is onderwerp van discussie. Zorg ervoor dat je voldoende tijd in je onderneming steekt én ook overeenkomstig registreert.

8. Als je jezelf naar buiten kenbaar maakt.

Suggesties van een website, een blog, folders bij de huisarts, visitekaartjes in de binnenzak leidt vaak tot “is dat nou allemaal wel nodig? Ik heb genoeg werk..” Het antwoord daarop: Ja! Dit is zeker nodig want het is simpelweg niet geloofwaardig als je helemaal niets aan reclame maken of aan netwerken doet, maar je wel over een forse omzet beschikt. In zo’n geval zou je namelijk weleens bovengemiddeld gefaciliteerd kunnen worden door een bemiddelende instantie die je aan werk helpt en houdt. En dat is dan weer onwenselijk.

9. Als je over voldoende opdrachtgevers beschikt.

Er zijn nog steeds veel mensen die ervan uit gaan dat je bij drie klanten ondernemer bent. Het is slechts een van de tien items die relevant zijn. Meerdere klanten wil zeggen; ik sta in contact met een breed netwerk aan opdrachtgevers.

10. Als je je ook daadwerkelijk uit (!) als ondernemer.

Jawel, dat kan ook nog. Je gedrag is absoluut medebepalend in het oordeel van de Belastingdienst. Als je op alle vragen die de Belastingdienst stelt dat de opdrachtgever (bemiddelende instantie) daar zorg voor draagt, dan kom je minder sterk over dan dat je stelt dat je ondernemer bent, daarin gelooft en dit ook kan beargumenteren (zie voorgaande 9 items). Kortom, hetgeen wat je zegt is eveneens van belang.

Samengevat is het dus een brede mix aan praktische zaken en beeldvorming, die leiden tot het predicaat ondernemerschap. 

lees verder

Zorgroute 2022: leerlingen maken kennis met de zorg

Op 18 mei 2022 kreeg Zeno bezoek van maar liefst 27 leerlingen van groep 7A van de Prins Willem-Alexanderschool in Sliedrecht. Het bezoek was een onderdeel van de Zorgroute, georganiseerd door de Gemeente Sliedrecht. Wat is de Zorgroute? De gemeente Sliedrecht vindt een goede aansluiting tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs belangrijk. Daarom wordt jaarlijks […]

Op 18 mei 2022 kreeg Zeno bezoek van maar liefst 27 leerlingen van groep 7A van de Prins Willem-Alexanderschool in Sliedrecht. Het bezoek was een onderdeel van de Zorgroute, georganiseerd door de Gemeente Sliedrecht.

Activiteit 1: Leerlingen vertalen handgebaren met behulp van het Nederlandse handalfabet tijdens de Zorgroute.

Wat is de Zorgroute?

De gemeente Sliedrecht vindt een goede aansluiting tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs belangrijk. Daarom wordt jaarlijks de Zorgroute georganiseerd in samenwerking met zorg gerelateerde bedrijven en instellingen. Het doel hiervan is om de kinderen kennis te laten maken met een toekomst in de zorg (Sliedrecht, 2022). 

Activiteit 2: Leerlingen ervaren hoe het is om slechtziend te zijn tijdens de Zorgroute.

De activiteiten

De dag begon met een welkom door Jorn van Drimmelen (teammanager), Amber Michielse (backoffice-medewerker) en Lucas van Wingerden (directeur). Vervolgens mochten de leerlingen meteen aan de slag! Tijdens de eerste activiteit hebben zij ervaren hoe het is om een auditieve beperking te hebben en door middel van gebarentaal te communiceren met elkaar. Een behoorlijke uitdaging die de leerlingen met veel plezier aan gingen.


De leerlingen hebben daarnaast ook ervaren hoe het is om slechtziend te zijn en hoe ze een persoon met deze beperking kunnen begeleiden. Op deze manier werd op educatieve wijze kennisgemaakt met het werk als begeleider en hoe belangrijk deze functies zijn voor mensen die hiervan afhankelijk zijn.

Tafelpraat: wat vind jij belangrijk in de zorg?

Als er iemand voor jou gaat zorgen, wat vind jij dan belangrijk in de zorg die je krijgt? Deze vraag werd aan de leerlingen gesteld tijdens de tafelpraat. De kernwoorden die terugkwamen waren:

 • Iemand die ik kan vertrouwen
 • Leuke dingen doen
 • Iemand aardig vinden
 • Vrij laten om zelfredzaam te zijn en blijven
 • Samen doen

Wij kijken terug op een geslaagde ochtend en zijn content om hieraan een bijdrage te hebben kunnen leveren. Uiteraard hopen we hiermee de talenten van morgen enthousiast te hebben gemaakt voor een baan in de (gehandicapten)zorg!

lees verder

Zin om te leren? Met het STAP-budget kan ’t!

Op 1 maart 2022 is de subsidieregeling STAP-budget in werking getreden. Binnen een paar dagen was de eerste ronde al vol. Maar we hebben goed nieuws: op 1 mei 2022 start de tweede inschrijfronde. Voor jou als ondernemer betekent dit dat je wellicht een extra mogelijkheid hebt om een tegemoetkoming in je scholingskosten te ontvangen. […]

Op 1 maart 2022 is de subsidieregeling STAP-budget in werking getreden. Binnen een paar dagen was de eerste ronde al vol. Maar we hebben goed nieuws: op 1 mei 2022 start de tweede inschrijfronde. Voor jou als ondernemer betekent dit dat je wellicht een extra mogelijkheid hebt om een tegemoetkoming in je scholingskosten te ontvangen. In dit artikel gaan we in op de samenhang tussen de regeling en het fiscaal ondernemersvoordeel.

STAP-budget

Het STAP-budget is een subsidieregeling voor scholing en ontwikkeling en is beschikbaar voor alle werkenden en werkzoekenden. Dus ook ondernemers kunnen gebruik maken van deze regeling mits voldaan aan de voorwaarden. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie en is onderdeel van het overheidsinitiatief ‘een leven lang ontwikkelen’.

Vanuit de STAP-regeling komt jaarlijks subsidie beschikbaar voor scholing. Iedereen die een relatie heeft tot de Nederlandse arbeidsmarkt (medewerkers in loondienst, werkzoekenden én ondernemers) kan de subsidie aanvragen om zich via scholing verder te ontwikkelen. De subsidie wordt een STAP-budget genoemd.

Voorwaarden STAP-budget

Om aanspraak te kunnen maken op het STAP-budget moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Zoals eerder in dit artikel vermeld, moet de aanvrager een band hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit is het geval wanneer de aanvrager tenminste 18 jaar maar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd is én recent zeker zes maanden verzekerd is geweest voor de volksverzekeringen. Het STAP-budget is niet bedoeld als dubbele financiering van scholingskosten. Wanneer je bijvoorbeeld recht hebt op studiefinanciering, kun je niet ook gebruik maken deze regeling.

Bedrag STAP-budget

Het STAP-budget dat wordt uitgekeerd is maximaal € 1.000,- inclusief BTW per jaar en nooit hoger dan het bedrag dat de scholingsactiviteit daadwerkelijk kost.

Wanneer jouw scholingsactiviteit € 500,- kost en je hebt recht op het STAP-budget dan wordt dus € 500,- betaald. Kost jouw scholingsactiviteit meer dan € 1.000,- dan wordt € 1.000,- uit deze regeling betaald en draag je de kosten boven dit bedrag zelf.

Een subsidie uit het STAP-budget ontvang je eenmaal per jaar ongeacht de hoogte van de subsidie. Kost jouw scholingsactiviteit bijvoorbeeld € 750,- dan kun je niet op een later moment in hetzelfde jaar aanspraak maken op de resterende € 250,-.

Beperkte budgetten

De overheid stelt een beperkt aantal budgetten beschikbaar die ieder jaar per tijdvak van twee maanden beschikbaar worden gesteld. Wanneer het budget voor een tijdvak op is, kun je in het nieuwe tijdvak jouw aanvraag voor het STAP-budget (opnieuw) indienen. Het budget van het huidige tijdvak (1 maart t/m 30 april 2022) is inmiddels op. De volgende periodes starten op 1 mei 2022, 1 juli 2022, 1 september 2022 en op 1 november 2022.

Dien jouw aanvraag op of zo snel mogelijk na de ingangsdatum van het (nieuwe) tijdvak in om er zeker van te zijn dat je subsidie ontvangt.

Welke kosten vallen onder de STAP-regeling?

Naast het les-, cursus, college- of examengeld kan het zijn dat je kosten maakt voor lesmateriaal. Alleen wanneer de opleider het lesmateriaal verplicht stelt en de kosten hiervan doorberekent aan jou, vallen ook deze kosten onder de regeling.

Welke opleidingen vallen onder de STAP-regeling?

In de STAP-regeling is vastgelegd dat uitsluitend opleiders uit het scholingsregister onder de regeling vallen. Vooralsnog zijn dit een beperkt aantal opleiders die een van de op dit moment goedgekeurde keurmerken voeren. Je vindt de keurmerken via deze link.

Het scholingsregister kent momenteel helaas een beperkte zoekfunctie. Later dit jaar wordt het Nationaal Platform Leren en Ontwikkelen gelanceerd waarin o.a. deze functionaliteit wordt verbeterd.

Samenloop regeling en fiscaal voordeel

Iedereen die een relatie heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt kan gebruikmaken van de STAP-regeling. De regeling geldt dus voor zowel werkenden, werkzoekenden als ondernemers.

Ondernemers hebben naast de STAP-regeling ook de mogelijkheid om scholingskosten als bedrijfskosten op te voeren. Het gaat hier om kosten die je maakt voor je huidige beroep of bedrijfsvoering (niet om scholingskosten voor een nieuw beroep of een nieuwe functie). Kort gezegd, houdt het in dat je de gemaakte kosten voor in dit geval scholing, in mindering brengt op jouw omzet. Inkomstenbelasting betaal je vervolgens over dit lagere bedrag.

Ben je van plan een scholingsactiviteit te starten, ga dan eerst na of er binnen het STAP-budget mogelijkheden zijn om hiervoor een vergoeding te krijgen. Kun je geen gebruik maken van de STAP-regeling dan voer je de scholingskosten voor jouw huidige beroep of bedrijfsvoering op als bedrijfskosten.
Heb je recht op een vergoeding uit het STAP-budget maar kost jouw scholingsactiviteit meer dan € 1.000,-? Dan voer je de kosten boven die € 1.000,- op als bedrijfskosten voor je huidige beroep of bedrijfsvoering.

Aanvragen STAP-budget

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakte een stappenplan voor het aanvragen van een STAP-budget. We lichten de stappen hier kort toe.

1. Je start met een aanmelding voor de scholingsactiviteit die is opgenomen in het scholingsregister via stapuwv.nl.
2. De opleider stuurt jou een digitaal STAP-aanmeldbewijs.
3. In het STAP-portaal vraag je jouw STAP-budget aan (hiervoor heb je het STAP-aanmeldbewijs nodig).
4. Na goedkeuring door het UWV* betalen ze het STAP-budget uit aan de opleider.
5. Start scholingsactiviteit (binnen drie maanden na afloop van de activiteit controleert het UWV of de scholing is afgerond en of aan alle voorwaarden is voldaan).

*het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voert de subsidieregeling uit

Let op: tussen het aanvragen en starten van de opleiding moet in ieder geval vier weken en mag maximaal drie maanden (na afloop aanvraagtijdvak) zitten.

Meer informatie

Meer informatie vind je via de site van SoloPartners.

lees verder

Parttime in loondienst en daarnaast als zzp’er aan de slag

Wat betekent parttime? Parttime werken staat in tegenstelling tot fulltime werken en wordt ook wel aangeduid als ‘deeltijd’ werken. Voor een fulltime werkweek wordt rekening gehouden met een 36 uur durende werkweek, ten opzichte van ongeveer de helft van het aantal uren bij parttime werk, met minimaal 12 uur per week. Als parttimer ontvang je […]

Wat betekent parttime?

Parttime werken staat in tegenstelling tot fulltime werken en wordt ook wel aangeduid als ‘deeltijd’ werken. Voor een fulltime werkweek wordt rekening gehouden met een 36 uur durende werkweek, ten opzichte van ongeveer de helft van het aantal uren bij parttime werk, met minimaal 12 uur per week. Als parttimer ontvang je naar rato vakantiegeld en vakantie-uren.

Parttime loondienst in combinatie met zzp

Het parttime loondienstverband biedt de mogelijkheid om geleidelijk als zzp’er ervaring op te doen bij andere opdrachtgevers en zelf te bepalen waar en wanneer je werkt. Je ontvangt dan nog een stabiel deel van je inkomen uit loondienst terwijl je tegelijkertijd ervaring op kan doen in het ondernemen. Je werkt gestaag aan de groei van je onderneming en kan op een later moment de knoop gaan doorhakken mogelijk helemaal zelfstandig aan de slag te gaan. Op deze manier verklein je het ondernemersrisico. Meer lezen over ‘wat is een zzp’er?’, klik hier.

Ondernemersvoordelen

Als zzp’er kom je in aanmerking voor ondernemersvoordelen, denk aan de belastingaftrek;

 • Aftrekposten;
 • Afschrijvingen;
 • Zelfstandigenaftrek
 • Startersaftrek;
 • MKB winstvrijstelling;
 • Investeringsaftrek;
 • Fiscale oudedagsreserve (FOR);

Bespreek met je boekhouder waar jij voor in aanmerking komt. Als parttime zzp’er heb je mogelijk geen recht op de zelfstandigenaftrek, daarvoor moet je minimaal 1.225 uur per jaar aan je bedrijf besteden. Ook bekend als het urencriterium. Het is mogelijk dat je meer inkomstenbelasting moet betalen.

Enkele tips

 1. Bespreek het met je partner;
 2. Controleer je contract met je werkgever op concurrentiebeding of nevenactiviteiten; 
 3. Bespreek het met je werkgever;
 4. Schrijf een ondernemingsplan;
 5. Begin bij voorkeur aan het begin van een kalenderjaar;
 6. Verdiep je in verzekeringen zoals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering; 
 7. Stel eventueel een modelovereenkomst op.

Parttime in loondienst bij Zeno en daarnaast als zzp’er jouw expertise inzetten bij verschillende andere opdrachtgevers?

Hoe tof is dit? Werken in loondienst met een team van gepassioneerde zorgprofessionals en daarnaast als zzp’er het ondernemerschap verkennen? Bij Zeno is dit mogelijk. Voor onze ambulante dienstverlening bij Zeno aan Huis zoeken wij zorgprofessionals met een duidelijke proactieve no nonsens mentaliteit. Via Zeno aan Huis bieden wij intensieve ondersteuning voor cliënten in de thuissituatie. Dit doen wij door het herstellen van zinvolle dagritmes en gaan we samen met de cliënt op zoek naar succeservaringen. Een intensief coachtraject waarbij jij al je expertise en skills inzet om onze cliënt te helpen zijn persoonlijke doelen te realiseren. Op en top zorgwerk.

Zie jij jezelf als een fundament in deze dienstverlening? Maak dan snel een afspraak zodat we tijdens een bak koffie de mogelijkheden samen in kaart brengen. En als waardevol collega van ons ambulante team helpen wij jou op weg met alles wat je nodig hebt om als ondernemer ( zzp’er) in de zorg je eigen droom te realiseren. We bieden je de mogelijkheid om via Zeno Flex als ondernemer opdrachten aan te nemen die passen bij jou interesse en expertise. Win-win scenario dus. De koffie loopt!

lees verder

Update Wtza

Geregeld krijgen wij nog vragen van zzp’ers over de Wet toetreding zorgaanbieders: de Wtza. We horen dat de informatie vanuit verschillende partijen nogal wisselend is, wat zorgt voor verwarring. Daarom delen wij graag nog een nieuwsartikel om de zaken rondom de meldplicht van de Wtza nogmaals kort toe te lichten. De meldplicht Dit is voornamelijk […]

Geregeld krijgen wij nog vragen van zzp’ers over de Wet toetreding zorgaanbieders: de Wtza. We horen dat de informatie vanuit verschillende partijen nogal wisselend is, wat zorgt voor verwarring. Daarom delen wij graag nog een nieuwsartikel om de zaken rondom de meldplicht van de Wtza nogmaals kort toe te lichten.

De meldplicht

Dit is voornamelijk hetgeen wat van toepassing is op de zelfstandig zorgaanbieder. Er zijn verschillende mogelijkheden binnen het meldproces van de Wtza. We leggen de mogelijke opties graag aan je uit.

Optie 1: Was je al werkzaam als zzp’er in de zorg voor 1 januari 2022 en lever je niet alleen Wmo-zorg?

Dan hoef jij je waarschijnlijk niet te melden bij het CIBG. Dit hoeft alleen niet als je in het zorgaanbiedersportaal staat.

 • Ga naar het zorgaanbiedersportaal 
 • Vul je KvK-nummer in
 • Klik op zoeken
 • Staan je gegevens er al in? Dan voldoe je aan de meldplicht.
 • Staan je gegevens er niet in? Dan dien je je te melden via het CIBG. Je hebt tot juli 2022 hiervoor de tijd.

Optie 2: Ben je na 1 januari 2022 als zzp’er in de zorg gestart?

Dan ontvang je na inschrijving bij de KvK een brief van het CIBG waarin uitgelegd staat dat jij je dient te melden bij het CIBG.

Optie 3: Ben je net gestart, of ben je al een tijdje zzp’er in de zorg en lever je uitsluitend Wmo-zorg?

Dan is deze wet en de bijbehorende meldplicht niet op jou van toepassing. Soms gelden er nog andere verplichtingen vanuit de Wtza. Ben jij benieuwd of er voor jou een andere verplichting geldt? Lees dan het artikel op de site van brancheorganisatie SoloPartners met een beknopt overzicht van de verplichtingen.

Definitie zzp’er

Volgens de wet is de definitie van een zzp’er: iemand die – zelfstandig of in opdracht van een zorgaanbieder- zorg verleent, de zorgverlening niet uitbesteedt en geen personeel in dienst heeft.

Geen wettelijke bewijsplicht

Het komt voor dat bemiddelaars of zorginstellingen de zzp’er nu vraagt om een bewijs van inschrijving in het zorgaanbiedersportaal. Er bestaat echter geen wettelijke verplichting vanuit de wet dat opdrachtgevers dit moeten vragen aan zzp’ers. De overheid biedt dus ook geen mogelijkheid om een ‘bewijs van inschrijving’ te downloaden. Hiernaar zoeken heeft dus geen zin. De enige manier waarop jij kunt aantonen dat je bent ingeschreven in het register is door de link te delen, of een screenshot te maken.

lees verder

E-learning Wet zorg & dwang

Als zelfstandig zorgprofessional word je vanuit de kwaliteitswet Wkkgz gezien als een volwaardig ‘zorgaanbieder’. Je bent als het ware een zorgorganisatie in je eentje en daar horen flink wat aanvullende regels bij in vergelijking met een dienstverband. Wzd Eind 2019 heeft het ministerie van VWS een handreiking voor zzp’ers gelanceerd die beschrijft hoe jij om hoort […]

Als zelfstandig zorgprofessional word je vanuit de kwaliteitswet Wkkgz gezien als een volwaardig ‘zorgaanbieder’. Je bent als het ware een zorgorganisatie in je eentje en daar horen flink wat aanvullende regels bij in vergelijking met een dienstverband.

Wzd

Eind 2019 heeft het ministerie van VWS een handreiking voor zzp’ers gelanceerd die beschrijft hoe jij om hoort te gaan met de nieuwe Wet zorg en dwang. De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (dementie).

Jouw kennis testen

Even snel testen of jouw kennis over de Wet zorg en dwang op orde is? Deze test van Zorg voor beter kost tien minuten en geeft een beeld over jouw kennisniveau. Op basis hiervan kun je bepalen of het verstandig is om door te investeren op jouw kennis over de Wzd.

Meer informatie

Meer informatie over de Wet zorg en dwang vind je op https://www.dwangindezorg.nl/. Presentaties, videoregistraties en workshops vind je ook op deze site.

lees verder

Bokszaktraining vanaf 1 februari

Zeno wil in jouw vitaliteit investeren! Zodat jij lichamelijk en geestelijk in balans bent. En zo kan doen waar jij goed in bent: Zin om te zorgen! Een olympisch kampioen presteert beter met de juiste ondersteuning. Voor de Zeno-atleten is dat niet anders. Vitaliteit is geen status. Wij zien het juist als een ontwikkelbare competentie. […]

Zeno wil in jouw vitaliteit investeren! Zodat jij lichamelijk en geestelijk in balans bent. En zo kan doen waar jij goed in bent: Zin om te zorgen!

Een olympisch kampioen presteert beter met de juiste ondersteuning. Voor de Zeno-atleten is dat niet anders. Vitaliteit is geen status. Wij zien het juist als een ontwikkelbare competentie. Door eraan te werken, verbetert de vaardigheid.

Vanaf 1 februari biedt Zeno aan alle zorgprofessionals verbonden aan Zeno de mogelijkheid om de bokszaktraining te volgen. Bokszaktraining is één van de meest effectieve manieren om vet te verbranden, spieren op te bouwen en natuurlijk conditie te verbeteren. Dit gaan wij doen bij Sport Fysiek: de gezelligste sportschool in Sliedrecht. Dit gebeurt onder begeleiding van een gecertificeerde groepslesinstructeur die ervoor zorgt dat jij altijd op een veilige en verantwoorde manier traint. En omdat jij één van onze Zeno-zorgatleten bent: geheel gratis! Onze investering in jouw vitaliteit.

Wanneer

Iedere vrijdag van 09:00 – 10:00

Waar

Sportcentrum Sport Fysiek
Deltalaan 217, 3363 AG Sliedrecht

Voor wie

Zorgprofessionals van Zeno met zin om te sporten, netwerken en zin in fun

Aanmelden

Stuur een mail naar info@zenozorg.nl met daarbij je naam en de datum wanneer je komt boksen. Per les is er ruimte voor 24 Zeno Zorgatleten, dus regel je vitaliteit!

Wat is bokszaktraining?

Bokszaktraining is een intensieve sportles waarbij je op bokszakken traint zonder fysiek contact. De les is één van de meest effectieve manieren om vet te verbranden, spieren op te bouwen en natuurlijk je conditie te verbeteren. Daarnaast leer je boks -en traptechnieken in combinaties aan. Het is de ultieme work-out waarbij je veel calorieën verbrandt, snel in shape komt en je hoofd leeg maakt.

Wat houdt een bokszaktraining in?

In de les worden elementen uit het boksen, karate en kickboksen gecombineerd met conditionele en spierversterkende oefeningen. Hierdoor is de bokszaktraining een totale body work-out. In tweetallen maak je om de beurt gebruik van de bokszak waarop je diverse technieken uitvoert.

Wat kunnen we jou garanderen?

Conditieopbouw

De bokszaktrainingen zijn conditioneel relatief zwaar, door het constant uitvoeren van combinaties op de bokszak in een hoog tempo met korte pauzes. Er is weinig hersteltijd, in combinatie met een pittige warming up en wat sprint werk tussendoor geeft je een boost aan je longinhoud en je conditie. Wat een groot voordeel is van de bokszaktraining is dat je op je eigen tempo kunt trainen. Je zult zien dat je de eerste paar lessen moeite zult hebben om alles bij te houden en hier en daar wellicht wat oefeningen overslaat. Dit is volkomen normaal en dit zien we bij de meeste starters. Indien je echter de trainingen regelmatig volgt zal je merken dat je conditie snel met sprongen vooruit gaat en dat je na een aantal weken al in staat bent om veel meer vol te houden dan je eerst voor mogelijk hield.

Spier- en krachtopbouw

Tijdens de warming up, maar ook tussen de combinaties, door worden standaard een aantal oefeningen uitgevoerd die zorgen voor spier en krachtopbouw. Denk hierbij aan buikspieroefeningen zoals sit-ups & planken, verschillende opdrukoefeningen, versterken van schouderspieren en oefeningen voor de beenspieren zoals squats. Hierdoor maakt het de bokszaktraining ook een totale body work-out. Daarnaast bouw je spieren op door het uitoefenen van de combinaties zelf.

Stress relief

Doordat de trainingen zo intensief zijn gaat je mindset even compleet over naar de sport en kun je je hoofd leeg maken voor andere zaken. Tijdens een pittige bokswork-out komt er heel wat endorfine vrij, waardoor je je achteraf veel vrolijker voelt. Yes! Zin om te zorgen!

Groepsmotivatie en netwerken

De Zeno-trainer Cor van Wingerden motiveert je om nét een stapje extra te doen en met het support van je medesporters lukt dit zeker! Want samen daar staat Zeno voor ook tijdens het sporten! Ontmoet andere zorgprofessionals binnen een ontspannen en gezellige sfeer terwijl je tegelijkertijd op een verantwoorde manier aan je gezondheid en conditie werkt. Sporten, fun en netwerken! Sturen die mail!

lees verder