Intervisies als zzp’er in de zorg

31 januari 2024

Een van de eisen van de kwaliteitswet Wkkgz is dat je jaarlijks reflecteert op jouw eigen functioneren, welke leermomenten je hebt opgedaan en wat je kan verbeteren. Dit kan middels intervisie. In dit artikel leggen we je uit wat intervisie is, hoe je kan voldoen aan deze eis en hoe je dit handig aanpakt.

Wat is intervisie?

Tijdens intervisie bespreek je met professionals uit hetzelfde vakgebied de resultaten van jouw zorgverlening. Je kan eventuele incidenten en klachten bespreken, zodat je feedback kan verzamelen van andere professionals. Met deze feedback kan jij vervolgens aan de slag om hieruit leermomenten te halen. Op die manier ben je bezig met het verbeteren van de kwaliteit van jouw zorgverlening. Plan minimaal één keer per jaar een intervisie-moment met professionals uit hetzelfde vakgebied. Hierbij is het vanzelfsprekend dat alle informatie geanonimiseerd gedeeld wordt.

Wat is het doel van intervisie?

Het doel van intervisie is om zoveel mogelijk feedback te verzamelen, zodat jij in de toekomst verbeteringen kan doorvoeren in jouw zorgverlening. Wanneer je dagelijkse situaties bespreekt met professionals uit het vakgebied, maakt dit je bewuster wanneer je moet handelen in complexe situaties. Door te sparren met andere zorgprofessionals verbreed je je kennis.

Door regelmatig te reflecteren op jouw manier van zorgverlening, kan je leermomenten halen uit incidenten en calamiteiten. Wanneer je dit zorgvuldig verwerkt in jouw kwaliteitssysteem, kan je ook daadwerkelijk aantonen dat je bezig bent met het verbeteren van jouw kwaliteit. Hierdoor zorg je ervoor dat je aan een van de eisen voldoet van de Wkkgz.

Een intervisie organiseren

Maar hoe organiseer je nou een intervisie in werkelijkheid? Het handige is dat andere zorgprofessionals ook verplicht zijn tot intervisie. Het is een win-win voor iedereen. De enige eis is dat jullie beroepsgenoten zijn. Een zorgprofessional vanuit een andere tak in de zorg kan dus ook aansluiten bij een intervisie. Iemand die op een andere manier zorg verleent kan er juist voor zorgen dat je tot andere inzichten komt. Natuurlijk kan je ook een intervisie organiseren met een zorgprofessional uit dezelfde tak en met hetzelfde niveau als jij.

Zeno organiseert in 2024 ieder kwartaal een intervisie waarvoor zorgprofessionals zich gratis voor kunnen aanmelden. Bij deze intervisies faciliteert Zeno een bevoegd intervisieleider. Deze intervisieleider zal de zorgprofessionals na afloop van de intervisie helpen om een eventueel verbeterplan op te stellen. Dit kan vervolgens opgenomen worden in het eigen kwaliteitssysteem.

Het reflectieverslag

Zoals eerder besproken is het van belang dat je zorgvuldig verslag doet van een intervisie. De volgende onderdelen kan je als richtlijn gebruiken voor het reflectieverslag:

  • datum, locatie en deelnemers;
  • besproken casus;
  • resultaat/klacht/incident;
  • dilemma/leerdoel/doelstelling;
  • gestelde vragen en feedback;
  • gezamenlijk leereffect;
  • voorgenomen maatregel(en) ter verbetering.

Verbeterplan

Om de intervisie compleet te maken, is het van belang om een verbeterplan op te stellen. In dit verbeterplan beschrijf je met welke maatregelen je aan de slag gaat om verbeteringen door te voeren. Je hangt hier ook een tijdspanne aan, zodat je na een bepaalde periode opnieuw kan evalueren.  Na deze periode kan je beschrijven wat je verwacht dat het je zou brengen en wat het je daadwerkelijk heeft gebracht.

Zorg ervoor dat je de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), mochten ze daarom vragen, kan laten zien dat je hebt gereflecteerd en eventueel verbeteringen hebt doorgevoerd. Het gaat om het toezicht op het kwaliteitssysteem, niet om inzage in de incidenten zelf.