Nieuws en kennis

nieuwsberichten en informatievoorziening van Zeno

Direct hulp nodig? Bel: +31 184 63 67 12

De Leidraad Veilige Zorgrelatie

Een veilige zorgrelatie is onmisbaar voor het verlenen en ontvangen van goede zorg. Toch kunnen er zich situaties voordoen waarbij er bedoeld of onbedoeld sprake is van grensoverschrijdend gedrag of mishandeling. Daarom is de Leidraad Veilige Zorgrelatie opgesteld: een instructie hoe een zorgaanbieder moet handelen bij grensoverschrijdend gedrag of mishandeling. In dit artikel vertellen we […]

Een veilige zorgrelatie is onmisbaar voor het verlenen en ontvangen van goede zorg. Toch kunnen er zich situaties voordoen waarbij er bedoeld of onbedoeld sprake is van grensoverschrijdend gedrag of mishandeling. Daarom is de Leidraad Veilige Zorgrelatie opgesteld: een instructie hoe een zorgaanbieder moet handelen bij grensoverschrijdend gedrag of mishandeling. In dit artikel vertellen we je meer over deze Leidraad.

Wat is een zorgrelatie?

De professionele relatie tussen jou en jouw cliënt is een zorgrelatie. Een goede zorgrelatie zorgt voor een positieve ervaring waarbij vertrouwen en veiligheid geborgd worden. De veiligheid in deze relatie staat centraal in de Leidraad Veilige Zorgrelatie: dit gaat namelijk over het voorkomen en juist omgaan met grensoverschrijdend gedrag en mishandeling. Om een veilige zorgrelatie te stimuleren, zijn de volgende zaken belangrijk:

 • Het werken aan bewustzijn;
 • Gevoelens bespreekbaar maken;
 • Het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Gedragen als zorgaanbieder

Als zzp’er in de zorg ben je een zorgaanbieder. Daarmee val je onder de meldplicht van de Wtza en Wkkgz. Dit betekent dat je verplicht ben om je te houden aan de Leidraad Veilige Zorgrelatie.

Melden bij de Inspectie

Als zorgaanbieder ben je verplicht om geweld en grensoverschrijdend gedrag in een zorgrelatie te melden bij de Inspectie. De definitie van geweld in een zorgrelatie luidt als volgt volgens artikel 11 van de Wkkgz:


Het ‘seksueel binnendringen van het lichaam van of ontucht met de cliënt, alsmede geweld jegens een cliënt door iemand die in dienst of in opdracht van een instelling werkzaam is, dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van de instelling verblijft.’

Vanuit de Leidraad Veilige Zorgrelatie wordt er verwacht dat je handelt in het geval van geweld. Hierin actie ondernemen en het stappenplan van de Leidraad volgen is jouw verantwoordelijkheid als zorgaanbieder. Na afloop is het van belang om te reflecteren op jouw manier van handelen en hieruit verbeterpunten te halen. Dit kan middels intervisie met andere zorgaanbieders.

Drie aanbevelingen in de Leidraad

In de Leidraad wordt een onderscheid gemaakt tussen drie aanbevelingen: bewustwording, preventie en interventie. We geven een kort overzicht van de Leidraad zoals deze in de compacte versie beschreven staat.

Bewustwording

 • Bewust zijn van de effecten van machtsongelijkheid. Binnen een zorgrelatie is de cliënt afhankelijk van jouw zorg waardoor zij kwetsbare positie hebben;
 • Bewust zijn dat grensoverschrijdend gedrag en mishandeling daadwerkelijk voorkomt
 • Bewust zijn dat iedere cliënt recht heeft op een veilige zorgrelatie en hierin draag je als zorgaanbieder verantwoordelijkheid voor.

Preventie*

 • Inzicht krijgen in risicofactoren in de organisatie die kunnen zorgen voor grensoverschrijdend gedrag en geweld;
 • Cliënten weerbaar maken in de zorgrelatie;
 • Bevorderen van professionaliteit en deskundigheid;
 • Creëren van een veilig klimaat voor medewerkers en vrijwilligers/maatjes zodat risicovolle situaties bespreekbaar worden;
 • Zorgen voor een lerende houding als zorgaanbieder.

*De aanbeveling Preventie bestaat uit 7 stappen waarbij we alleen de relevante stappen voor zzp’ers in de zorg uitlichten.

Interventie

De situatie bepaalt in welke volgorde de zes stappen worden doorlopen:

 1. Signaleren van grensoverschrijdend gedrag en mishandeling;
 2. Bespreken en melden in de organisatie;
 3. Bespreken met de cliënt;
 4. Bespreken met de (vermoedelijke) pleger en nader onderzoek;
 5. Stoppen, extern melden en maatregelen treffen;
 6. Zorgvuldig communiceren, nazorg verlenen en evalueren.

Meer informatie

lees verder

Hoe pak je de marketing aan voor jouw onderneming?

Als zorgondernemer is het belangrijk dat je continu bezig bent met ondernemerschap in verschillende vormen. Een van deze vormen is het presenteren van jezelf door middel van marketing. Maar wat is marketing nou precies? En waarom is het belangrijk voor jou als zzp’er in de zorg? Dat leggen we je uit in dit artikel. Wat […]

Als zorgondernemer is het belangrijk dat je continu bezig bent met ondernemerschap in verschillende vormen. Een van deze vormen is het presenteren van jezelf door middel van marketing. Maar wat is marketing nou precies? En waarom is het belangrijk voor jou als zzp’er in de zorg? Dat leggen we je uit in dit artikel.

Wat is marketing?

Marketing zijn alle activiteiten wat een bedrijf doet om de verkoop van producten en/of diensten te bevorderen. Het belangrijkste is dat je weet wat de wensen en behoeften zijn van jouw klant. Vervolgens kan je inspelen op deze wensen en behoeften. Een voorbeeld hiervan is jouw unieke expertise als zorgondernemer tonen op social media door middel van foto of video. Het is interessant voor potentiële opdrachtgevers om te zien waar jij toegevoegde waarde biedt.

Maar waarom is het dan zo belangrijk voor jou als zzp’er in de zorg? Een belangrijke reden is dat de manier hoe jij je presenteert als ondernemer, zeer belangrijk is voor de Belastingdienst. Wanneer je door middel van marketingactiviteiten laat zien dat jij onderscheidend bent van andere zzp’ers, en je actief bezig bent met het werven van klanten, wordt je sneller gezien als ondernemer.

Er is een verschil tussen online en offline marketingmiddelen. Wij adviseren om zowel online als offline zichtbaarheid te creëren omdat je op deze manier een grotere zichtbaarheid creëert. Hier vertellen we je later meer over.

Een marketingplan

Wil je actief aan de slag met je marketingactiviteiten? Dan is het handig om vooraf een marketingplan te maken voor jouw onderneming. Dit kan heel simpel zijn door te starten met:

 • Je kwaliteiten bepalen en benadrukken;
 • Je doelen op gebied van klantenwerving vaststellen;
 • Het bepalen van socialmediakanalen waarop je actief wil zijn;
 • Je kernwaarden vaststellen en uitdragen;
 • Een logo ontwerpen.

Online marketingactiviteiten

Door online zichtbaarheid te creëren, kan je vertrouwen en professionaliteit uitstralen richting jouw doelgroep. We vertellen je meer over drie verschillende online kanalen:

 • Website

Een website kan dienen als een online visitekaartje voor jou als zzp’er. Het is een laagdrempelige mogelijkheid om opdrachtgevers en cliënten te informeren. Waarom een website als zzp’er in de zorg zo belangrijk is? Dat vertellen we uitgebreid in dit artikel.

 • Social media

Een van de belangrijkste kanalen als ondernemer is LinkedIn. Op dit platform kan je bouwen aan je professionele netwerk en tegelijkertijd jouw expertise tonen aan potentiële opdrachtgevers. Het is een laagdrempelig middel om in contact te blijven met jouw doelgroep.

 • Google Mijn Bedrijf

Een bedrijfsprofiel op Google zorgt voor online vindbaarheid via de zoekmachine. Wanneer je een website hebt en deze koppelt aan jouw bedrijfsprofiel, helpt dit bij de ranking binnen Google. Via Mijn Bedrijf kan je jouw werkgebied aangeven, je telefoonnummer of website presenteren én reviews verzamelen. Installeer het hier.

Offline marketingactiviteiten

Naast online zichtbaarheid is offline zichtbaarheid onmisbaar. Als zzp’er in de zorg kom je op veel verschillende locaties. Hoe mooi zou het zijn als je hier herkenbaarheid creëert? Dit kan op verschillende manieren:

 • Mond-tot-mondreclame

De meest traditionele vorm van marketing is mond-tot-mondreclame. Grote kans dat je hier al eerder profijt van hebt gehad. Je bestaande relaties kunnen voor jou dienen als ambassadeurs wanneer ze tevreden zijn over jouw werkzaamheden. Positieve ervaringen die worden gedeeld tussen opdrachtgevers, zzp’ers en hun netwerk kunnen een krachtige invloed hebben op de keuzes van anderen bij het selecteren van een zorgprofessional.

 • Visitekaartjes

Jouw contactgegevens bij de hand om direct je gegevens uit te wisselen: het is onmisbaar. Het maakt een professionele indruk wanneer dit op een visitekaartje gepresenteerd wordt.

 • Logo op auto

Wil je herkenbaarheid creëren met jouw logo? Dan is het mogelijk om het logo van je onderneming op je auto te plakken. Een rijdend reclamebord wat uiteindelijk zal zorgen voor naamsbekendheid en herkenbaarheid. 

lees verder

Het opstellen van een financieel plan

Om je financieel goed voor te bereiden, is het van belang om een financieel plan op te stellen. Een financieel plan voor een zzp’er is een gestructureerd document dat financiële doelstellingen, strategieën en verwachte resultaten van een onderneming beschrijft. Welke elementen neem je op in een financieel plan? Het maken van een financieel plan is […]

Om je financieel goed voor te bereiden, is het van belang om een financieel plan op te stellen. Een financieel plan voor een zzp’er is een gestructureerd document dat financiële doelstellingen, strategieën en verwachte resultaten van een onderneming beschrijft.

Welke elementen neem je op in een financieel plan?

Het maken van een financieel plan is zeer afhankelijk van de wensen en behoeften van de zzp’er. De levensfase, de leeftijd, het financiële vermogen en de persoonlijke omstandigheden zijn allemaal bepalend voor jouw eigen financiële doelen als zzp’er. Voor een goede basis, kunnen de volgende elementen worden opgenomen in een financieel plan:

 • Een inkomstenprognose waarbij je verwachte inkomsten op basis van opdrachten opstelt. Dit is mogelijk voor zowel korte als lange termijn;
 • Een uitgavenoverzicht van verwachte kosten, inclusief operationele uitgaven, investeringen, belastingen, verzekeringen en eventuele andere financiële verplichtingen.
 • Een belastingplanning om belastingverplichtingen te minimaliseren door aftrekbare kosten te benutten en belastingvoordelen te maximaliseren;
 • Een liquiditeitsplanning ter inschatting van de cashflow zodat je weet of er voldoende geld beschikbaar is om de lopende kosten te dekken en eventuele tegenvallers op te vangen;
 • Investeringen in de groei van de onderneming en reserves voor onvoorziene omstandigheden;
 • Financiële doelstellingen zoals omzettargets, winstpercentage en spaardoelen;
 • Risicobeheer is een analyse van financiële risico’s en mogelijke scenario’s om hierop voorbereid te zijn.

Financiële tips waar je rekening mee moet houden

Bij het opstellen van een financieel plan, is het belangrijk om rekening te houden met de eisen van Inkomstenbelasting Ondernemerschap. Hou hierbij rekening met de volgende zaken:

Leg ongeveer 40% van jouw bruto-omzet apart voor belastingen;

Dit percentage dient als buffer voor de Inkomstenbelasting en eventuele andere belastingverplichtingen. Het voorkomt dat je in de problemen komt bij het afdragen van belastingen. Door 40% van je bruto-omzet apart te zetten, doe je een veilige reservering.

Zorg ervoor dat je voldoende kosten maakt in jouw onderneming;

Door bedrijfskosten te maken, verminder je het belastbaar inkomen. Voldoende kosten maken kan door geld uit te geven aan opleidingen, trainingen, cursussen, abonnementen, lidmaatschappen en seminars.

Investeer zoveel mogelijk in je bedrijf door middel van scholing;

Het is van belang om kosten te maken voor jouw onderneming. Wanneer je investeert in scholing, kan je dit meteen opnemen in jouw opleidingsplan. Door te investeren in je bedrijf door middel van opleidingen, trainingen en cursussen kan je groeien en tegelijkertijd fiscale voordelen benutten. Hier vind je een volledig overzicht van de mogelijk aftrekbare zakelijke kosten.

Zorg voor winst;

Het is van belang om winst te maken zodat je zowel kosten als belastingen kan dekken. Als je als zzp’er meer winst maakt, betaal je meer belasting. Zo betaal je over je eerste €20.000 bijna geen belasting, terwijl over elke euro winst boven €70.000, je bijna de helft kwijt bent aan inkomstenbelasting. Hou daarom de ontwikkeling van je winst gedurende het jaar in de gaten zodat je kunt inschatten hoeveel inkomstenbelasting je ongeveer gaat betalen.  

Neem maatregelen zodat je ook een aantal maanden zonder inkomen kunt, bijvoorbeeld wanneer een opdrachtgever of bemiddelaar niet uitbetaalt.

Het kan gebeuren dat een opdrachtgever of bemiddelaar niet op tijd betaalt of dat er tijdelijk geen nieuwe opdrachten binnenkomen. Neem daarom vooraf maatregelen door financiële reserves aan te leggen.

Een voorbeeld van een financieel plan

Om een financieel plan overzichtelijk uit te werken, kan je gebruik maken van Excel of Google Spreadsheets. Online zijn er veel voorbeelden te vinden van templates voor een financieel plan. In de eerste kolom (verticaal) worden de inkomsten en uitgaven beschreven. In de eerste rij (horizontaal) staan het aantal maanden, kwartalen of jaren: afhankelijk van hoe ver je vooruit wil plannen.

Voor het opstellen van een financieel plan, kan je ook uiteraard de expertise inschakelen van een financieel planner of boekhouder. ZZP-er in de Zorg heeft een voorbeeld van een financieel plan gedeeld op hun website. Hou hierbij wel in gedachte dat onderstaand plan uitgaat van een huishouden zonder kinderen, met behoefte aan ruimte voor periodes van rust en forse investeringen in de ontwikkeling van het bedrijf.

 • Ik ben bereid om 44 weken per jaar te werken;
 • Tijdens een werkweek wil ik 35 uur facturabel zijn;
 • Mijn uurtarief stel ik op € 47 / uur;
 • De omzet is in dit geval 44 x 35 x € 47 = € 72.380;
 • Ik investeer 20% van mijn omzet in mijzelf en mijn bedrijf: € 15.000;
 • Voor abonnementen voor zzp’ers in de zorg reserveer ik € 3000;
 • Na aftrek van € 18.000 kosten, hou ik € 54.000 over;
 • Ik heb recht op fiscale aftrekposten en moet € 12.000 belasting betalen;
 • Netto hou ik € 42.000 over per jaar;
 • Van dat geld regel ik een AOV met 2 jaar wachttijd: € 1500 per jaar;
 • Daarnaast sluit ik mij aan bij een schenkkring: € 2500 per jaar;
 • Ik los jaarlijks € 10.000 extra af op mijn hypotheek als pensioenvoorziening;
 • Netto hou ik € 42.000 – € 14.000 = € 28.000 over om van te leven;
 • Mijn inkomen is daarmee € 2300 netto per maand.

Bronnen

lees verder

Een basisadministratie als zzp’er in de zorg

Als zzp’er in de zorg ben je verplicht om een basisadministratie bij te houden. In dit artikel vertellen wij je meer over hoe jij je uurtarief kan bepalen, hoe je een basisadministratie kan starten en nog meer handvaten betreft administratie. Hoe bepaal je jouw uurtarief? Er bestaat geen ‘goed’ of ‘fout’ uurtarief. Als zzp’er ben […]

Als zzp’er in de zorg ben je verplicht om een basisadministratie bij te houden. In dit artikel vertellen wij je meer over hoe jij je uurtarief kan bepalen, hoe je een basisadministratie kan starten en nog meer handvaten betreft administratie.

Hoe bepaal je jouw uurtarief?

Er bestaat geen ‘goed’ of ‘fout’ uurtarief. Als zzp’er ben je zelf verantwoordelijk voor het al dan niet accepteren van een opdracht voor een bepaald tarief. Voordat je jouw uurtarief gaat bepalen, is het van belang om een keuze te maken tussen een all-in tarief of een tarief exclusief bijv. reiskosten. Bij een all-in tarief bereken je deze reiskosten al in de prijs.


Er zijn meerdere manieren om een uurtarief te berekenen. Een veelgebruikte methode is om te beginnen met een vergelijking van een bruto jaarinkomen van een loondienstmedewerker. Daarbij bereken je vakantiegeld, onregelmatigheidstoeslag, pensioenopbouw en ondernemersrisico. Niet ieder uur dat je met je werk bezig bent, wordt betaald. Hou daar rekening mee. Ga ook voor jezelf na hoeveel facturabele uren je per jaar werkt. Maak vervolgens gebruik van de formule: jaaromzet/aantal facturabele uren = uurtarief.


Zorg ervoor dat je jouw uurtarief kunt uitleggen. Bij een controle van de Belastingdienst, zal er gevraagd worden hoe jouw uurtarief is opgebouwd. Daarom is het belangrijk om te weten waaruit jouw uurtarief is opgebouwd.

Hoe maak je een factuur?

Een onderdeel van een basisadministratie is het maken van facturen die aan de regels voldoen. Je kunt een factuur maken in Excel, Google Spreadsheets of een digitaal programma gebruiken die jou hierbij helpt. Er zijn een aantal verplichte gegevens die je moet vermelden als zzp’er in de zorg:

 • Bedrijfsnaam;
 • Naam en adres van de afnemer;
 • Adres van jouw onderneming;
 • Btw-identificatienummer van de zzp’er, als je deze hebt;
 • KVK-nummer;
 • Factuurnummer waarbij de nummers opvolgend zijn;
 • Factuurdatum;
 • Data waarop diensten geleverd zijn;
 • Welke zorgsoorten je hebt geleverd;
 • De aantal uren die je hebt gewerkt;
 • Het bedrag dat je in rekening bent, exclusief btw;
 • Het btw-tarief dat van toepassing is op de geleverde dienst;
 • Eventueel je BIG- en SKJ-registratienummer.

Hoe zit het met BTW-vrijstelling?

Bepaalde zorgfuncties zijn niet vrijgesteld van BTW en bepaalde zorgfuncties wel. Het is daarom per dienst afhankelijk of je BTW rekent. Dit is gebaseerd op het aard van het werk en de activiteiten. De wijze waarop bemiddelaar haar constructie heeft ingericht, is van groot belang voor BTW vrijstelling. Wil je hierover meer weten? Lees dan dit artikel over zuivere bemiddeling vs. Bemiddeling met tussenkomst.
Een randvoorwaarde is dat je opgeleid moet zijn om zorg te kunnen bieden, anders heb je geen BTW vrijstelling.

Wat maak je zichtbaar met je administratie?

Het is van belang dat je een zakelijke rekening hebt geopend. Dit is de eerste stap richting een gestructureerde boekhouding. Vind je dit lastig of ben je hier liever geen tijd aan kwijt? Het is ook mogelijk om je boekhouding uit te besteden. We helpen je op weg met vijf noodzakelijke stappen voor jouw boekhouding:

1. Je kunt je omzet verantwoorden met je uitgaande facturen:

Eerder in dit artikel hebben we je uitgelegd hoe je een factuur opstelt volgends de eisen van de Belastingdienst. Het is belangrijk dat jij je omzet kunt verantwoorden door middel van alle uitgaande facturen. Zorg er daarom voor dat je gestructureerd werkt en je je facturen bewaart.

2. Je dekt je aansprakelijkheid in met zorgovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht.

Door het afsluiten van overeenkomsten leg je de voorwaarden van de dienstverlening vast. Dit beschermt niet alleen jou als zelfstandige tegen mogelijke geschillen of aansprakelijkheid, maar het zorgt er ook voor dat beide partijen duidelijkheid hebben over de verantwoordelijkheden, het werkgebied en de betalingen. Het vermijdt misverstanden die later tot problemen zouden kunnen leiden.

3. Houd een urenregistratie bij

Wanneer de Belastingdienst een controle uitvoert, is het van belang dat je je ureninzet kunt verklaren. Zorg ervoor dat je kan verklaren waar je bent geweest en met welke reden. Let ook op of jij het urencriterium van 1225 haalt. Haal je deze nét wel/niet? Hou dan zeker een urenregistratie bij, omdat dit een verschil kan maken in [ voorbeeld ].

4. Verzamel alle facturen van uitgaven je doet

Zorg ervoor dat je jouw fiscaal aftrekbare kosten kunt verantwoorden. Verzamel daarom alle facturen van de uitgaven die je doet. Wanneer de Belastingdienst een controle uitvoert, is het van belang dat je:

 • De relatie kan aantonen tussen bedrijfsactiviteiten en uitgaven;
 • De relatie kan aantonen tussen waar je bent geweest en kilometers. Hou daarom een kilometerregistratie bij.

5. Doe aan goed agendabeheer en werk gestructureerd

Het bijhouden van een georganiseerde agenda en gestructureerd werken is van groot belang om de financiële gezondheid van je bedrijf te waarborgen, tijdig te voldoen aan verplichtingen en om efficiënt te opereren als zzp’er.

Bronnen

Hoe kom je als zzp’er in de zorg tot een uurtarief? – SoloPartners

Aan welke eisen moeten facturen voldoen voor uw btw-administratie? – Belastingdienst  

lees verder

Stappenplan starten als zzp’er in de zorg

Wil je graag starten als zzp’er in de zorg? Wat moet je allemaal regelen? Welke documenten moet je in orde maken? In dit artikel leggen we je stap voor stap uit hoe jij kan starten als zzp’er in de zorg. Afhankelijk van de zorgfunctie die je uitoefent, is het mogelijk dat je nog andere verplichtingen […]

Wil je graag starten als zzp’er in de zorg? Wat moet je allemaal regelen? Welke documenten moet je in orde maken? In dit artikel leggen we je stap voor stap uit hoe jij kan starten als zzp’er in de zorg. Afhankelijk van de zorgfunctie die je uitoefent, is het mogelijk dat je nog andere verplichtingen hebt. 

Stap 1 De juiste SBI-code

Zorg voor de juiste SBI-code. Dit betekent: Standaard BedrijfsIndeling, de code is vier of vijf cijfers lang. Om aan de slag te gaan als zorgondernemer, moet je met de juiste sector code ingeschreven staan binnen het register van de Kamer van Koophandel. De SBI-code moet passen, dit zodat het valt af te lezen wat de hoofd- en nevenactiviteiten zijn van jouw bedrijf. Als je niet ingeschreven staat met de juiste SBI-code, dan kom je niet in het Landelijk Register Zorgaanbieders terecht. Bij Zeno werken we met SBI-Codes beginnend met 86, 87 en/of 88.

Stap 2 Inschrijven bij de KvK

Nu je weet welk nummer je nodig hebt, is het tijd om jezelf in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Veel zorgondernemers schrijven zich in als eenmanszaak, bij deze rechtsvorm ben je wel privé aansprakelijk, dit brengt diverse risico’s met zich mee. In dit artikel kan je lezen op welke risico’s je moet letten. Zorg ook voor een goede en actuele beschrijving van jouw onderneming bij de Kamer van Koophandel. Neem hierin ook jouw unieke toegevoegde waarde voor de zorgsector in mee! Op deze manier voldoe je aan de eisen van IB-Ondernemerschap.

Stap 3 Neem een kijkje in het Zorgaanbiedersportaal (LRZa)

Nu je in het Landelijk Register Zorgaanbieders staat, kun je jezelf daarin terugvinden. Check of je hier instaat, als dit niet het geval is, en je doet wel werkzaamheden die onder de Wkkgz en Jeugdwet vallen, dan kan je dit eenvoudig regelen. Sla de link op en zet hem in je CV. Zo kunnen jouw opdrachtgevers dit eenvoudig terugvinden.

Sta je niet in het Zorgaanbiedersportaal, maar val je wel onder de Wkkgz? Zorg er dan voor dat je alsnog in het LRZa terug te vinden bent door dit stappenplan te volgen:

 1. Check met welke SBI code en welke activiteiten je op dit moment ingeschreven staat bij de KvK;
 2. Pas je SBI code aan;
 3. Gebruik het formulier voor wijzigingen van de KvK;
 4. Zoek jezelf op en klik op ‘wijzigen vestigingsgegevens’;
 5. Kies ‘activiteiten wijzigen’ en specificeer welke zorgactiviteiten je doet en welke SBI code hierbij past. Stuur je verzoek voor wijziging in.

Stap 4 Begin met een basisadministratie

 • Als zorgondernemer ben je verplicht een basisadministratie bij te houden. Het is niet alleen verplicht, maar ook handig voor je belastingaangifte. In een basisadministratie moet zitten:
 • Een rittenadministratie;
 • Een urenverantwoording;
 • Een overzicht van je inkomsten en uitgaven;
 • Een factuur die aan alle regels voldoet.

Stap 5 Voldoe aan de Wtza meldplicht

Als zorgondernemer word je officieel gezien als een zorgaanbieder. Sinds 1 januari 2022 moeten nieuwe zorgaanbieders zich verplicht melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) volgens de Wtza. Je logt in bij IGJ door middel van eHerkenning; dit is een soort beveiligde DigiD voor bedrijven.
Na het inloggen via eHerkenning op Toetredingszorgaanbieders.nl moet je een vragenlijst invullen over jouw activiteiten. Zorg ervoor dat je aan de meldplicht voldoet. Doe dit voordat je start om hoge boetes te voorkomen! Ben je vóór 1 januari 2022 gestart? Dan geldt de meldplicht niet voor jou.

Stap 6 Zorg voor een klachtenregeling

Als zorgondernemer moet je klachten serieus nemen. Ook is het volgens de Wkkgz en de Jeugdwet verplicht om een klachtenregeling te hebben. Via deze link kan je je aansluiten, deze klachtenregeling door zzp’er in de zorg, is specifiek ontwikkeld voor zzp’ers in de zorg. Zorg voor een makkelijke manier waarop cliënten hun onvrede kunnen uiten. Handel de klachten die je krijgt, professioneel af.

Stap 7 Regel een kwaliteitssysteem

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, controleert of zorgaanbieders goede en veilige zorg bieden. Met een goed kwaliteitssysteem laat je zien dat je goede en veilig zorg biedt. Het is verplicht, maar het komt natuurlijk ook je eigen reputatie en imago ten goede! Via ZZP’er in de zorg kun je je abonneren op een basis kwaliteitssysteem, deze vind je hier. Ook SoloPartners biedt een kwaliteitssysteem aan. Klik hier.

Stap 8 Vraag een VOG aan

Bij Zeno vinden we het belangrijk om kwaliteit voorop te stellen vanwege de kwetsbare doelgroep waarmee we werken. Daarom hanteren we bij Zeno een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar. Als je toegelaten wordt tot ons netwerk, moet je een nieuwe VOG aanvragen. Deze VOG kan je het beste aanvragen via een neutrale partij, dit betekent dat de VOG niet gebonden is aan één specifieke opdrachtgever. Je kan je VOG aanvragen via je gemeente.

Stap 9 Denk aan verzekeringen

Omdat je als zorgondernemer vaak als eenmanszaak aan de slag gaat, ben je ook persoonlijk aansprakelijk voor de schade die je eventueel aanricht. Je moet je verzekeren tegen bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid als zorgondernemer. Het kan een redder in nood zijn, mocht er iets misgaan!

Stap 10 Open een zakelijke bankrekening

Deze stap is niet verplicht, maar raden we wel heel sterk aan. Het is erg handig om zakelijke en privé-uitgaven gescheiden te houden. Mocht je een boekhouder hebben, maak je het de boekhouder ook veel makkelijker!

Stap 11 Maak een financieel plan

Hoeveel ga je verdienen? Je houdt netto meer over, maar je hebt ook meer verantwoordelijkheden. Denk aan je pensioen, ziekte en belastingen. Een financieel plan geeft je grip op je geld én op je toekomst. In dit artikel leggen we het maken van een financieel uit!

lees verder

Wettelijke eisen voor zpp’ers in de zorg

Ben je een zzp’er in de zorg of denk je erover om als zzp’er aan de slag te gaan? Dan is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen die bij dit ondernemerschap komen kijken. Ze zijn er niet om je dwars te zitten, maar juist om ervoor te zorgen dat […]

Ben je een zzp’er in de zorg of denk je erover om als zzp’er aan de slag te gaan? Dan is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen die bij dit ondernemerschap komen kijken. Ze zijn er niet om je dwars te zitten, maar juist om ervoor te zorgen dat je op een professionele en verantwoorde manier je werk kunt doen. In dit artikel zullen we de belangrijkste wettelijke eisen voor zzp’ers in de zorg bespreken.

1. Registratie bij KvK

Als je als zzp’er in de zorg aan de slag wilt, moet je jezelf allereerst inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dat levert je een KvK-nummer op dat je op al je zakelijke communicatie en facturen moet vermelden.

2. BIG-registratie

Als je als zzp’er in de zorg directe zorg verleent, zoals verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, moet je in het bezit zijn van een BIG-registratie. Het BIG-register is een wettelijk register voor zorgprofessionals en zorgt ervoor dat alleen bevoegde en bekwaamde personen zorg mogen verlenen.

3. Voldoen aan kwaliteitsnormen  

Om te voldoen aan de kwaliteitsnormen, moet je als zzp’er voldoen aan de Wkkgz. Deze wet is van toepassing op alle zorgverleners, inclusief zzp’ers. Het regelt onder andere dat je als zzp’er in de zorg een klachtenregeling moet hebben en aangesloten moet zijn bij een erkende geschilleninstantie. Lees hier alles over de Wkkgz en download de checklist. Ook ben je verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Klik hier om de kwaliteitscheck van de overheid te doen.

4. Vergunningen en certificeringen

Vergunningen en certificeringen spelen een cruciale rol voor zzp’ers in de zorg. Ze zijn bedoeld om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te waarborgen en het vertrouwen van cliënten en opdrachtgevers te winnen. Door te voldoen aan de vereiste vergunningen en certificeringen laat je zien dat je bekwaam en gekwalificeerd bent om bepaalde zorgtaken uit te voeren. Het versterkt je geloofwaardigheid en kan bijdragen aan het verkrijgen van nieuwe opdrachten en het opbouwen van een goede reputatie in de branche.

5. Belastingverplichtingen

Als zelfstandig ondernemer ben je verantwoordelijk voor het afdragen van inkomstenbelasting en eventuele andere belastingen, zoals de omzetbelasting (btw). Het is essentieel om een goede administratie bij te houden en je belastingverplichtingen op tijd en correct na te komen. Door hieraan te voldoen, vermijd je mogelijke boetes en problemen met de Belastingdienst.

lees verder

Wtza-checklist voor zorgaanbieders

Vanaf 1 januari 2022 is de Wtza (Wet Toetreding Zorgaanbieders) van kracht. Van alle zzp’ers in de zorg wordt verlangd dat zij hun verantwoordelijkheid als zorgaanbieder op zich nemen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd heeft de verantwoordelijkheid om hierop te toetsen. Belangrijk dus om ervoor te zorgen dat je voldoet aan de Wtza. […]

Vanaf 1 januari 2022 is de Wtza (Wet Toetreding Zorgaanbieders) van kracht. Van alle zzp’ers in de zorg wordt verlangd dat zij hun verantwoordelijkheid als zorgaanbieder op zich nemen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd heeft de verantwoordelijkheid om hierop te toetsen. Belangrijk dus om ervoor te zorgen dat je voldoet aan de Wtza. In dit artikel vertellen we je over de werking van de wet.

De Wet Toetreding Zorgaanbieders heeft tot doel de kwaliteit en veiligheid van zorg te waarborgen door strengere eisen te stellen aan nieuwe zorgaanbieders. Als hulpmiddel introduceren wij de Wtza-checklist, een instrument dat zorgaanbieders helpt bij het naleven van de nieuwe regelgeving.

De Wtza verplicht zorgaanbieders om zich voorafgaand aan het verlenen van zorg te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dit geldt met name voor zorgaanbieders die voorheen niet onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vielen. Door de meldplicht krijgt de IGJ beter zicht op nieuwe toetreders in de zorg en kan zij de benodigde controles en handhaving uitvoeren.

Als hulpmiddel voor zorgaanbieders vind je hier een Wtza-checklist. Deze checklist biedt zorgaanbieders een overzicht van de eisen waaraan zij moeten voldoen volgens de Wtza. De checklist kan als leidraad dienen bij het voorbereiden van de melding bij de IGJ.

Met de Wtza beoogt de overheid de kwaliteit en veiligheid van de zorg te waarborgen. Nieuwe zorgaanbieders worden nu grondiger getoetst voordat zij hun diensten aanbieden. De IGJ kan door middel van de meldplicht en controles sneller ingrijpen bij eventuele risico’s voor de patiëntveiligheid.

lees verder

De voordelen van zzp’er in de zorg

In de snel veranderende wereld van de gezondheidszorg zien we een groeiende trend van zorgprofessionals die ervoor kiezen om als zelfstandige zonder personeel (zzp’er) te werken. Deze zelfstandige zorgverleners genieten van diverse voordelen ten opzichte van traditionele werknemers. In dit artikel bespreken we enkele belangrijke voordelen van het zijn van een zzp’er in de zorg. […]

In de snel veranderende wereld van de gezondheidszorg zien we een groeiende trend van zorgprofessionals die ervoor kiezen om als zelfstandige zonder personeel (zzp’er) te werken. Deze zelfstandige zorgverleners genieten van diverse voordelen ten opzichte van traditionele werknemers. In dit artikel bespreken we enkele belangrijke voordelen van het zijn van een zzp’er in de zorg.

Veel vrijheid en flexibiliteit

Stel je voor dat je de touwtjes in handen hebt, je eigen baas bent en volledige vrijheid hebt over je werkrooster. Als zzp’er in de zorg kun je precies dat doen! Je kunt je werktijden aanpassen aan jouw behoeften en verplichtingen. Wil je ’s ochtends vroeg beginnen of liever ’s avonds werken? Het is helemaal aan jou! Deze vrijheid geeft je de mogelijkheid om de controle te hebben over je werk en je persoonlijke leven.

Betere werk-privé balans

Als zorgprofessional wil je het beste uit je carrière halen zonder je persoonlijke leven op te offeren. Als zzp’er in de zorg kun je de balans vinden die je nodig hebt. Je hebt de flexibiliteit om belangrijke evenementen bij te wonen, quality time door te brengen met je geliefden en zelfs je eigen persoonlijke projecten na te streven. Een betere werk-privé balans betekent een gelukkigere jij, zowel op professioneel als persoonlijk gebied.

Afwisseling in je werk

Je hebt de mogelijkheid om in verschillende zorginstellingen te werken, met diverse doelgroepen en teams. Elke dag is anders, en dat houdt je werk spannend en boeiend. Geen dag is hetzelfde als zzp’er in de zorg! Benieuwd hoe zelfstandig zorgprofessionals dit ervaren? Neem dan eens een kijkje bij onze rubriek Zinmakers!

Uurtarief bepaal je zelf

Als zzp’er in de zorg kun je je eigen uurtarief bepalen. Je bent niet langer gebonden aan een vast salaris. Je hebt de vrijheid om je tarieven aan te passen op basis van je expertise, ervaring en de marktvraag. Dit betekent dat je eerlijk beloond wordt voor je inzet en dat je je financiële doelen kunt nastreven.

Minder administratieve werkdruk

Als zzp’er in de zorg kun je je concentreren op waar je het beste in bent: het verlenen van zorg. Je hebt niet langer te maken met overbodige bureaucratie en interne procedures die je tijd en energie opslokken. In plaats daarvan kun je je richten op het bieden van hoogwaardige zorg aan je cliënten en het opbouwen van sterke professionele relaties.

Je eigen opleidingsplan opstellen

Wil je jezelf blijven ontwikkelen en groeien als zorgprofessional? Als zzp’er in de zorg heb je de vrijheid om je eigen opleidingsplan op te stellen. Je kunt cursussen en trainingen kiezen die aansluiten bij jouw interesses en behoeften. Dit stelt je in staat om je vaardigheden te verbeteren, op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de zorg en je concurrentiepositie te versterken. De controle over je eigen groei ligt in jouw handen!

Kortom, werken als zzp’er in de zorg biedt tal van voordelen. De vrijheid, flexibiliteit, betere werk-privé balans, afwisseling in het werk, de mogelijkheid om je eigen uurtarief te bepalen, verminderde administratieve werkdruk en het opstellen van je eigen opleidingsplan zijn slechts enkele redenen waarom deze keuze je carrière kan transformeren.

Aan de slag als zzp’er in de zorg?

Wil je meer weten over het starten als zzp’er in de zorg? En heb je minimaal 3 relevante werkervaring in loondienst? Neem dan contact op met onze recruiter Michiel Verhulst of meld je aan bij Zeno.

lees verder

Eisen voor jou als zzp’er volgens de Belastingdienst

In dit artikel staan we stil bij de eisen die de Belastingdienst stelt voor jou, als zzp’er in de zorg. De Belastingdienst houdt controle op de fiscale eisen. Jouw belastingaangifte als IB-ondernemer (Ondernemer voor de Inkomstenbelasting) vraagt een aantal zaken van jou als ondernemer. In dit artikel geven we je uitleg over een aantal vereisten. […]

In dit artikel staan we stil bij de eisen die de Belastingdienst stelt voor jou, als zzp’er in de zorg. De Belastingdienst houdt controle op de fiscale eisen. Jouw belastingaangifte als IB-ondernemer (Ondernemer voor de Inkomstenbelasting) vraagt een aantal zaken van jou als ondernemer. In dit artikel geven we je uitleg over een aantal vereisten.

Zorg voor meerdere opdrachtgevers

Wanneer je meerdere opdrachtgevers hebt, zorg je ervoor dat je risico’s spreidt en ondernemend over komt. Het hebben van meerdere opdrachtgevers, waarbij niet heel veel omzet bij 1 opdrachtgever vandaan komt ‘ondernemend’ over.

Houd je administratie nauwkeurig bij

Een goede administratie toont aan dat je georganiseerd aan het werk bent en weloverwogen je keuzes maakt. Voorbeelden van een georganiseerde onderneming zijn:

 • Een eigen tarievenlijst;
 • Eigen overeenkomsten;
 • Eigen voorwaarden;
 • En jouw facturen weten terug te vinden.

Onderscheid omzet van winst

Om het verschil aan te brengen tussen omzet en winst, is het allereerst van belang om te weten wat het verschil is tussen omzet en winst. Omzet is datgene wat je aan geld binnenbrengt via de facturen die je stuurt en winst vormt de basis van het inkomen dat je uiteindelijk overhoudt.

Het verschil zit in de kosten die je maakt. De Belastingdienst vindt het belangrijk dat je investeert als ondernemer en dat een deel van de omzet opgaat aan het verbeteren van jouw bedrijf.

Bepaal zelf de voorwaarden

Als zzp’er in de zorg sta je voor je eigen onderneming. Als zzp’er bepaal je zelf de voorwaarden waaronder je werkt, samen met jouw opdrachtgever. Je dient bewust in te stemmen met een tarief voor de opdracht die je vervult. Jij dient invloed uit te kunnen oefenen over hoe zaken tijdens de opdracht verlopen. Jij bent immers zelf verantwoordelijk als zorgaanbieder én ondernemer.

Creëer online zichtbaarheid

Zichtbaar zijn als ondernemer blijft voor de Belastingdienst van groot belang. Hieronder valt onder andere een eigen website. Waarom dit van belang is? Dat lees je hier. Een andere manier van het creëren van online zichtbaarheid is het actief zijn op social media.

Maak gebruik van de signalen die binnen zijn gekomen via goedgekeurde Modelovereenkomsten

Goedgekeurde modelovereenkomsten laten de elementen zien die de Belastingdienst van belang vindt in hun beoordeling of jij mogelijk buiten dienst aan het werk bent.

Over het fiscaal kader ZZP Zorg

Op 6 juli jl. hebben verschillende ministeries, de Belastingdienst en brancheorganisaties in de zorg een samenwerkingsverklaring getekend om schijnzelfstandigheid in de zorg een halt toe te roepen. Een onderdeel hiervan is het uitwerken van een fiscaal kader ZZP Zorg. Het doel is om onderscheid te maken tussen zorgprofessionals die als ondernemer werken en zorgprofessionals die hier niet aan voldoen. Klik hier om meer te lezen over het fiscaal kader ZZP Zorg.

Als zorgaanbieder én ondernemer zijn er geen garanties over veilig buiten dienstbetrekking werken, geen garanties dat je voldoet aan alle Wkkgz eisen en is ook het IB ondernemerschap geen vaststaand feit. Toch hopen we je met dit artikel op weg te helpen.  

lees verder

Kinderopvangtoeslag voor zzp’ers in de zorg

Om kinderopvangtoeslag te ontvangen, hoef je niet per se een vaste baan te hebben. Het is wel van belang om geld te verdienen met werk en hierover belasting te betalen. Dit betekent dat zzp’ers (in de zorg) ook aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag. Wat is kinderopvangtoeslag? Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van geregistreerde […]

Om kinderopvangtoeslag te ontvangen, hoef je niet per se een vaste baan te hebben. Het is wel van belang om geld te verdienen met werk en hierover belasting te betalen. Dit betekent dat zzp’ers (in de zorg) ook aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag.

Wat is kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van geregistreerde opvang. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van verschillende factoren waaronder je inkomen, of je een toeslagpartner hebt en het aantal uren dat je kinderen naar de opvang gaan.

Om de hoogte van de toeslag te berekenen, wordt er gekeken naar het toetsingsinkomen. Het toetsingsinkomen is een verzamelinkomen voor belasting. In het kort is dat jouw brutowinst, min de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-vrijstelling. Heb je een toeslagpartner? Dan telt het gezamenlijke verzamelinkomen van jou en jouw partner.

In sommige gevallen is het lastig om een inkomen in te schatten. Om te voorkomen dat je te veel toeslag krijgt en dit later moet terugbetalen, is het belangrijk om een ruime inschatting te maken. Lees hier meer informatie vanuit de Belastingdienst.

Door deze inschatting is het van belang om regelmatig te checken of je inkomen nog klopt. Het kan namelijk zo zijn dat er iets in je persoonlijke situatie verandert. Wanneer dit zo is, is het van belang om de Belastingdienst hierover in te lichten.

Het aanvragen van kinderopvangtoeslag

Eerder was de kinderopvangtoeslag afhankelijk van jouw werkuren. Vanaf 2023 is dit afgeschaft: je kan tot maximaal 230 uur opvanguren per maand per kind vergoed krijgen. Het aanvragen van de kinderopvangtoeslag kan via deze link.

Als zzp’er in de zorg is het goed om te weten dat kinderopvangtoeslag ook voor jou beschikbaar is. Door zorgvuldig je inkomen in te schatten en wijzigingen in je persoonlijke situatie tijdig door te geven, kun je optimaal gebruikmaken van deze tegemoetkoming en de balans vinden tussen werk en gezin.

lees verder