Het opstellen van een financieel plan

19 januari 2024

Om je financieel goed voor te bereiden, is het van belang om een financieel plan op te stellen. Een financieel plan voor een zzp’er is een gestructureerd document dat financiële doelstellingen, strategieën en verwachte resultaten van een onderneming beschrijft.

Welke elementen neem je op in een financieel plan?

Het maken van een financieel plan is zeer afhankelijk van de wensen en behoeften van de zzp’er. De levensfase, de leeftijd, het financiële vermogen en de persoonlijke omstandigheden zijn allemaal bepalend voor jouw eigen financiële doelen als zzp’er. Voor een goede basis, kunnen de volgende elementen worden opgenomen in een financieel plan:

 • Een inkomstenprognose waarbij je verwachte inkomsten op basis van opdrachten opstelt. Dit is mogelijk voor zowel korte als lange termijn;
 • Een uitgavenoverzicht van verwachte kosten, inclusief operationele uitgaven, investeringen, belastingen, verzekeringen en eventuele andere financiële verplichtingen.
 • Een belastingplanning om belastingverplichtingen te minimaliseren door aftrekbare kosten te benutten en belastingvoordelen te maximaliseren;
 • Een liquiditeitsplanning ter inschatting van de cashflow zodat je weet of er voldoende geld beschikbaar is om de lopende kosten te dekken en eventuele tegenvallers op te vangen;
 • Investeringen in de groei van de onderneming en reserves voor onvoorziene omstandigheden;
 • Financiële doelstellingen zoals omzettargets, winstpercentage en spaardoelen;
 • Risicobeheer is een analyse van financiële risico’s en mogelijke scenario’s om hierop voorbereid te zijn.

Financiële tips waar je rekening mee moet houden

Bij het opstellen van een financieel plan, is het belangrijk om rekening te houden met de eisen van Inkomstenbelasting Ondernemerschap. Hou hierbij rekening met de volgende zaken:

Leg ongeveer 40% van jouw bruto-omzet apart voor belastingen;

Dit percentage dient als buffer voor de Inkomstenbelasting en eventuele andere belastingverplichtingen. Het voorkomt dat je in de problemen komt bij het afdragen van belastingen. Door 40% van je bruto-omzet apart te zetten, doe je een veilige reservering.

Zorg ervoor dat je voldoende kosten maakt in jouw onderneming;

Door bedrijfskosten te maken, verminder je het belastbaar inkomen. Voldoende kosten maken kan door geld uit te geven aan opleidingen, trainingen, cursussen, abonnementen, lidmaatschappen en seminars.

Investeer zoveel mogelijk in je bedrijf door middel van scholing;

Het is van belang om kosten te maken voor jouw onderneming. Wanneer je investeert in scholing, kan je dit meteen opnemen in jouw opleidingsplan. Door te investeren in je bedrijf door middel van opleidingen, trainingen en cursussen kan je groeien en tegelijkertijd fiscale voordelen benutten. Hier vind je een volledig overzicht van de mogelijk aftrekbare zakelijke kosten.

Zorg voor winst;

Het is van belang om winst te maken zodat je zowel kosten als belastingen kan dekken. Als je als zzp’er meer winst maakt, betaal je meer belasting. Zo betaal je over je eerste €20.000 bijna geen belasting, terwijl over elke euro winst boven €70.000, je bijna de helft kwijt bent aan inkomstenbelasting. Hou daarom de ontwikkeling van je winst gedurende het jaar in de gaten zodat je kunt inschatten hoeveel inkomstenbelasting je ongeveer gaat betalen.  

Neem maatregelen zodat je ook een aantal maanden zonder inkomen kunt, bijvoorbeeld wanneer een opdrachtgever of bemiddelaar niet uitbetaalt.

Het kan gebeuren dat een opdrachtgever of bemiddelaar niet op tijd betaalt of dat er tijdelijk geen nieuwe opdrachten binnenkomen. Neem daarom vooraf maatregelen door financiële reserves aan te leggen.

Een voorbeeld van een financieel plan

Om een financieel plan overzichtelijk uit te werken, kan je gebruik maken van Excel of Google Spreadsheets. Online zijn er veel voorbeelden te vinden van templates voor een financieel plan. In de eerste kolom (verticaal) worden de inkomsten en uitgaven beschreven. In de eerste rij (horizontaal) staan het aantal maanden, kwartalen of jaren: afhankelijk van hoe ver je vooruit wil plannen.

Voor het opstellen van een financieel plan, kan je ook uiteraard de expertise inschakelen van een financieel planner of boekhouder. ZZP-er in de Zorg heeft een voorbeeld van een financieel plan gedeeld op hun website. Hou hierbij wel in gedachte dat onderstaand plan uitgaat van een huishouden zonder kinderen, met behoefte aan ruimte voor periodes van rust en forse investeringen in de ontwikkeling van het bedrijf.

 • Ik ben bereid om 44 weken per jaar te werken;
 • Tijdens een werkweek wil ik 35 uur facturabel zijn;
 • Mijn uurtarief stel ik op € 47 / uur;
 • De omzet is in dit geval 44 x 35 x € 47 = € 72.380;
 • Ik investeer 20% van mijn omzet in mijzelf en mijn bedrijf: € 15.000;
 • Voor abonnementen voor zzp’ers in de zorg reserveer ik € 3000;
 • Na aftrek van € 18.000 kosten, hou ik € 54.000 over;
 • Ik heb recht op fiscale aftrekposten en moet € 12.000 belasting betalen;
 • Netto hou ik € 42.000 over per jaar;
 • Van dat geld regel ik een AOV met 2 jaar wachttijd: € 1500 per jaar;
 • Daarnaast sluit ik mij aan bij een schenkkring: € 2500 per jaar;
 • Ik los jaarlijks € 10.000 extra af op mijn hypotheek als pensioenvoorziening;
 • Netto hou ik € 42.000 – € 14.000 = € 28.000 over om van te leven;
 • Mijn inkomen is daarmee € 2300 netto per maand.

Bronnen