Eisen voor jou als zzp’er volgens de Belastingdienst

10 november 2023

In dit artikel staan we stil bij de eisen die de Belastingdienst stelt voor jou, als zzp’er in de zorg. De Belastingdienst houdt controle op de fiscale eisen. Jouw belastingaangifte als IB-ondernemer (Ondernemer voor de Inkomstenbelasting) vraagt een aantal zaken van jou als ondernemer. In dit artikel geven we je uitleg over een aantal vereisten.

Zorg voor meerdere opdrachtgevers

Wanneer je meerdere opdrachtgevers hebt, zorg je ervoor dat je risico’s spreidt en ondernemend over komt. Het hebben van meerdere opdrachtgevers, waarbij niet heel veel omzet bij 1 opdrachtgever vandaan komt ‘ondernemend’ over.

Houd je administratie nauwkeurig bij

Een goede administratie toont aan dat je georganiseerd aan het werk bent en weloverwogen je keuzes maakt. Voorbeelden van een georganiseerde onderneming zijn:

  • Een eigen tarievenlijst;
  • Eigen overeenkomsten;
  • Eigen voorwaarden;
  • En jouw facturen weten terug te vinden.

Onderscheid omzet van winst

Om het verschil aan te brengen tussen omzet en winst, is het allereerst van belang om te weten wat het verschil is tussen omzet en winst. Omzet is datgene wat je aan geld binnenbrengt via de facturen die je stuurt en winst vormt de basis van het inkomen dat je uiteindelijk overhoudt.

Het verschil zit in de kosten die je maakt. De Belastingdienst vindt het belangrijk dat je investeert als ondernemer en dat een deel van de omzet opgaat aan het verbeteren van jouw bedrijf.

Bepaal zelf de voorwaarden

Als zzp’er in de zorg sta je voor je eigen onderneming. Als zzp’er bepaal je zelf de voorwaarden waaronder je werkt, samen met jouw opdrachtgever. Je dient bewust in te stemmen met een tarief voor de opdracht die je vervult. Jij dient invloed uit te kunnen oefenen over hoe zaken tijdens de opdracht verlopen. Jij bent immers zelf verantwoordelijk als zorgaanbieder én ondernemer.

Creëer online zichtbaarheid

Zichtbaar zijn als ondernemer blijft voor de Belastingdienst van groot belang. Hieronder valt onder andere een eigen website. Waarom dit van belang is? Dat lees je hier. Een andere manier van het creëren van online zichtbaarheid is het actief zijn op social media.

Maak gebruik van de signalen die binnen zijn gekomen via goedgekeurde Modelovereenkomsten

Goedgekeurde modelovereenkomsten laten de elementen zien die de Belastingdienst van belang vindt in hun beoordeling of jij mogelijk buiten dienst aan het werk bent.

Over het fiscaal kader ZZP Zorg

Op 6 juli jl. hebben verschillende ministeries, de Belastingdienst en brancheorganisaties in de zorg een samenwerkingsverklaring getekend om schijnzelfstandigheid in de zorg een halt toe te roepen. Een onderdeel hiervan is het uitwerken van een fiscaal kader ZZP Zorg. Het doel is om onderscheid te maken tussen zorgprofessionals die als ondernemer werken en zorgprofessionals die hier niet aan voldoen. Klik hier om meer te lezen over het fiscaal kader ZZP Zorg.

Als zorgaanbieder én ondernemer zijn er geen garanties over veilig buiten dienstbetrekking werken, geen garanties dat je voldoet aan alle Wkkgz eisen en is ook het IB ondernemerschap geen vaststaand feit. Toch hopen we je met dit artikel op weg te helpen.