Twijfel je over vermoeden van kindermishandeling? Dit moet je doen.

02 februari 2024

Als je een beroepskracht bent in de gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, onderwijs, kinderopvang of justitie, dan ben je verplicht om bij vermoedens van kindermishandeling te werken met de meldcode kindermishandeling. In vijf stappen kun je zien wat je moet doen als je vermoedt dat een kind thuis mishandeld wordt.

De vijf stappen van de Meldcode

Als je vermoedt dat er kindermishandeling speelt, kun je soms aan jezelf gaan twijfelen. Als je dit gevoel hebt, ga dan aan de slag met de meldcode kindermishandeling. Deze meldcode is bedoeld voor vermoedens van fysiek, psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing.

  1. Breng signalen in kaart;
  2. Overleg met een deskundige collega of Veilig Thuis;
  3. Praat met de ouders en het kind;
  4. Weeg het geweld;
  5. Beslis: Is melden nodig?

Je kunt het stappenplan met toelichting van de meldcode hier vinden.

Heb je nog vragen of maak je je zorgen?

Je hoeft het niet alleen te doen! Je kunt altijd (anoniem) advies vragen en melden bij Veilig Thuis. (0800-2000). Dit is gratis en kan 24/7. Met hulp van Veilig Thuis ga je wel of niet over tot het melden van je vermoeden van kindermishandeling.

Bij vermoedens is het ook aan te raden om een kijkje te nemen op ikvermoedhuiselijkgeweld.nl. Vergeet niet dat je het niet alleen hoeft te doen. Lees de stappen van de meldcode kindermishandeling door en weet dat je altijd (anoniem) advies kan vragen bij Veilig Thuis.