Hoe voldoe je aan Wkkgz?

13 oktober 2023

Uit onderzoek blijkt dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgverleners hun klacht afhandelen. De afhandeling van een klacht duurt lang en gebeurt op een onpersoonlijke manier. Mensen willen zich gehoord voelen. En zij willen dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt. Om deze reden is sinds 1 januari 2016 de Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) ingegaan (Rijksoverheid, 2023).

Wat is het doel van de Wkkgz?

De Wkkgz heeft als doel om de positie van de patiënt te versterken en de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Een van de belangrijkste aspecten van de wet is het recht op informatie. Zorgaanbieders zijn verplicht om patiënten volledig en begrijpelijk te informeren over hun gezondheidstoestand, behandelmogelijkheden en eventuele risico’s. Dit versterkt de autonomie van patiënten en stelt hen in staat weloverwogen beslissingen te nemen over hun zorg.

Een ander essentieel onderdeel van de Wkkgz is het klachtrecht. De wet verplicht zorgaanbieders om een laagdrempelige klachtenregeling te hebben en patiënten te ondersteunen bij het indienen van een klacht. De klachtenregelingen hebben tot doel om geschillen tussen zorgverleners en patiënten snel en adequaat op te lossen, om zo de relatie en het vertrouwen tussen beide partijen te behouden.

De veranderingen door de Wkkgz

Volgens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Wkkgz geleid tot positieve veranderingen in de zorgsector. Patiënten voelen zich beter geïnformeerd en hebben meer vertrouwen in de zorgverleners. Bovendien heeft de wet geleid tot een verbetering van de kwaliteit van zorg en een cultuur van transparantie en openheid.

Uit een evaluatie van het Nivel, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, blijkt dat de Wkkgz heeft bijgedragen aan het verbeteren van klachtenafhandeling en het vergroten van de patiënttevredenheid. Daarnaast heeft de wet geleid tot een toename van het aantal klachtencommissies en geschilleninstanties, wat de toegang tot klachtprocedures heeft verbeterd.

De Wkkgz-checklist

Om zzp’ers in de zorg te helpen aan de eisen van de Wkkgz te voldoen, bieden wij deze handige checklist aan. Deze checklist bevat een overzicht van de vereisten en verplichtingen die zzp’ers moeten naleven volgens de Wkkgz. Het helpt zzp’ers om te controleren of ze aan alle regels voldoen en zo te zorgen voor een goede kwaliteit van zorg en een juiste omgang met klachten en geschillen.