Het is zover, op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). Alle zzp’ers in de zorg vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) en Jeugdwet dienen te voldoen aan de meldplicht die deze nieuwe wet met zich meebrengt. In dit artikel wordt er kort samengevat waar je op moet letten.

Het doel is om de transparantie, verantwoording en bewustzijn over kwaliteit te vergroten in de zorgsector. Door de meldplicht is het mogelijk voor de IGJ om de kwaliteit van zorg beter in de gaten te houden. Maar wat verandert er nu voor jou als zzp’er?

Werkzaam als zzp’er in de zorg voor 1 januari 2022?

Vanaf 1 januari 2022 geldt er een meldplicht bij het CIBG. Deze is ook op jou van toepassing. Er is aan deze meldplicht voldaan als je in het zorgaanbiedersportaal staat. Controleer hier of je in het portaal staat. Het melden kan tot 1 juli 2022. Doe je dit niet, loop je risico op een boete.

Gestart als zzp’er in de zorg op of na 1 januari 2022?

Meld je voor het starten van zorgverlening bij https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/melden.

Voor meer informatie over de Wet toetreding zorgaanbieders kan je de volgende links raadplegen: