Diplomafraude in de zorg

12 augustus 2022

In juli publiceerde RTL Nieuws een artikel over de stijgende diplomafraude in de zorg. Werken met valse diploma’s is strafbaar. Daarnaast brengen onopgeleide zorgverleners kwetsbare cliënten in gevaar. Vanuit oprechte passie voor ons vak doen we er bij Zeno alles aan om dit soort frauduleuze praktijken te voorkomen.

Een diplomacheck is een essentieel onderdeel van onze screeningsprocedure. Zonder relevant en afgerond zorgdiploma kun je via Zeno niet aan het werk bij een van onze opdrachtgevers. Om via Zeno aan het werk te gaan is het hebben van minimaal een niveau 3 diploma een vereiste. Diploma’s kunnen enkel worden aangeleverd via de Dienst Uitvoering Onderwijs en worden zo gecontroleerd op echtheid.

Onze recruiters beoordelen kandidaten tevens op werkervaring, waarbij Zeno uitgaat van minimaal 4 jaar relevante werkervaring waarvan een deel in loondienst. Daarnaast worden alle kandidaten getoetst op zorgvisie en de kernwaarden waar Zeno voor staat – deskundigheid, sensitief, lef, passie en vitaliteit.

Tijdens een intakegesprek dienen de onderstaande documenten worden aangeleverd of te kunnen worden overlegd:

  • Verklaring Omtrent Gedrag: niet ouder dan 1 jaar. Deze wordt gescreend op profiel 45 en fysiek op echtheid gecheckt onder de blauwe lamp. De VOG dient ieder jaar opnieuw aangevraagd en door Zeno gecontroleerd te worden;
  • Identiteitsbewijs: op basis van de check wordt er een identiteitsverklaring ondertekend door zowel zorgprofessional als Zeno. De identiteitsverklaring wordt opgeslagen in het dossier;
  • Polisblad en afschrijvingsbewijs aansprakelijkheidsverzekering;
  • Recent KvK uittreksel (niet ouder dan 3 maanden);
  • Certificaat WZD en Medicatie.

Vergewisplicht

De vergewisplicht is een wettelijke plicht uit de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de zorg (Wkkgz). Hierdoor is een zorgaanbieder verplicht om te checken of een nieuwe zorgmedewerker geschikt is om zorg te verlenen. Je bent hierbij als zorgaanbieder verplicht om je te ‘vergewissen’ van de identiteit en het arbeidsverleden van die zorgverlener. Het doel hiervan is om te voorkomen dat zorgaanbieders risicovolle medewerkers in contact laten komen met kwetsbare cliënten.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is een van de bronnen waar informatie opgevraagd kan worden. Andere bronnen die gebruikt kunnen worden zijn: het BIG-register, het register met tuchtrechtuitspraken en voormalige werkgevers.

Zeno stelt dat iedere zorgprofessional zich te allen tijde moet kunnen identificeren, omdat een opdrachtgever hierom kan vragen. We raden onze opdrachtgevers ook aan om dit stelselmatig te doen.

Vragen

Heb je vragen over de kwaliteit bij Zeno? Neem dan gerust contact op met ons. Bekijk onze contactpagina voor de opties.