E-learning Wet zorg & dwang

10 februari 2022

Als zelfstandig zorgprofessional word je vanuit de kwaliteitswet Wkkgz gezien als een volwaardig ‘zorgaanbieder’. Je bent als het ware een zorgorganisatie in je eentje en daar horen flink wat aanvullende regels bij in vergelijking met een dienstverband.

Wzd

Eind 2019 heeft het ministerie van VWS een handreiking voor zzp’ers gelanceerd die beschrijft hoe jij om hoort te gaan met de nieuwe Wet zorg en dwang. De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (dementie).

Jouw kennis testen

Even snel testen of jouw kennis over de Wet zorg en dwang op orde is? Deze test van Zorg voor beter kost tien minuten en geeft een beeld over jouw kennisniveau. Op basis hiervan kun je bepalen of het verstandig is om door te investeren op jouw kennis over de Wzd.

Meer informatie

Meer informatie over de Wet zorg en dwang vind je op https://www.dwangindezorg.nl/. Presentaties, videoregistraties en workshops vind je ook op deze site.