Wat betekent de nieuwe pensioenwet voor zzp’ers (in de zorg)?

01 september 2023

Sinds 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen in werking getreden. Met deze nieuwe wet krijgen werknemers meer regie over hun eigen pensioen. Uiterlijk 1 januari 2028 moeten pensioenfondsen over naar het nieuwe pensioenstelsel. Het opbouwen van een zzp-pensioen wordt straks beter geregeld, dus laten we eens kijken naar wat deze nieuwe pensioenwet voor zzp’ers betekent.

Pensioenfondsen hoeven geen grote financiële reserves meer aan te houden, omdat de pensioenuitkering veel meer op en neer mag gaan dan nu het geval is. Tussen juli 2023 en 1 januari 2028 kan er overleg gevoerd tussen werknemers en werkgever over het aanpassen van hun pensioenregeling. Vanaf 2028 moet de regeling ook uitgevoerd worden.

Wat verandert er voor zzp’ers?

Hoewel het woord ‘pensioen’ meestal geassocieerd wordt met medewerkers in loondienstverband, is het ook voor zzp’ers van groot belang. Er verandert namelijk het een en ander voor zelfstandige ondernemers, waardoor zij meer mogelijkheden hebben om hun pensioen op een fiscaal voordelige manier te regelen. Dit geldt ook voor zzp’ers in de zorg. Het opbouwen van een zzp-pensioen is een essentieel onderdeel van een gezond financieel plan en de nieuwe pensioenwet biedt juist voor zelfstandig ondernemers nieuwe mogelijkheden.

De nieuwe Wet Toekomst Pensioen betekent dat zelfstandigen net zoveel ruimte krijgen om fiscaal voordelig pensioen op te bouwen als werknemers dat doen. Dit zal verlopen via de ‘derde pijler’, wat in de praktijk een individuele pensioenrekening is. Overige belangrijke veranderingen zijn:

  • Het opbouwpercentage voor pensioen (de jaarruimte) gaat van 13,3% naar 30%.
  • De periode dat je jouw pensioen mag repareren wijzigt van 7 jaren naar 10 jaren.

Het opbouwen van een pensioen als zzp’er

Het opbouwen van een pensioen als zzp’er is van essentieel belang om financiële zekerheid op lange termijn te waarborgen. Als zelfstandig ondernemer draag je de verantwoordelijkheid voor je eigen inkomen en toekomstige financiële situatie. Het hebben van een zzp-pensioen vormt een essentiële buffer voor wanneer je met pensioen gaat en niet langer actief aan het werk bent. Het stelt je in staat om een comfortabel leven te leiden na je werkende jaren, zonder afhankelijk te zijn van anderen of puur te vertrouwen op eventuele sociale voorzieningen. Door de nieuwe pensioenwet krijgen zzp’ers nu meer mogelijkheden om op een fiscaal voordelige manier hun pensioen op te bouwen, waardoor het nog belangrijker wordt om tijdig te starten met het plannen en investeren in een solide pensioenregeling.

naar de kennisbank