NBBU-certificaat: kroon op vier jaar zzp-bemiddeling

20 januari 2022

Het NBBU-certificaat is een onafhankelijke erkenning voor goede bemiddelingsbureaus.
We zijn trots: het werk, dat we met hart voor zzp’ers in de zorg en zorginstellingen inmiddels 4 jaar doen, krijgt nu erkenning. Deze erkenning van kwalitatief, betrouwbaar en zorgvuldige bemiddeling is een kroon op het werk van Zeno.

Belang van Zeno als zzp-bemiddelaar

Intermediairs vervullen een belangrijke rol bij het van opdracht naar opdracht helpen van zzp’ers. Uit cijfers van het Kennisinstituut Ondernemerschap (Kizo) blijkt dat 80 procent van de zzp’ers niet of nauwelijks in staat is zelf aansluitend opdrachten te genereren. Veel zzp’ers maken gebruik van intermediairs omdat die hen van passende opdrachten kunnen voorzien. 

Daar komt bij dat vrijwel iedere grote zorgorganisatie de inhuur van zzp’ers via een intermediair als Zeno regelt. Redenen hiervoor zijn het beperken van het aantal contractspartijen, maar ook omdat het kunnen voldoen aan vigerende wet -en regelgeving een specialisme is geworden. 

Zeno gaat op voor NBBU-certificaat voor zzp-bemiddeling

De NBBU is dé brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. Bemiddelaars van zelfstandigen kunnen zich voortaan met een NBBU-certificaat op kwaliteit onderscheiden. Zeno gaat in 2022 voor deze certificering van haar dienstverlening.

Transparantie voor zorginstellingen

Het certificaat bevestigt de werkwijze richting opdrachtgevers en zorginstellingen: Zeno staat voor heldere betrouwbare contracten, inzet van kundige zzp’ers met de juiste diploma’s en VOG, transparantie in de werkwijze en de zin om te zorgen! Zorginstellingen kunnen erop vertrouwen dat overeenkomsten en werkwijze voldoen aan wet- en regelgeving, dat zzp’ers voldoen aan alle kwaliteitseisen. En dat dit jaarlijks onafhankelijk getoetst wordt.

Zeno Intermediair

We merken dat werken met zzp’ers onzekerheden meebrengt voor organisaties. Zeno biedt de betrouwbaarheid die de brug vormt om tot succesvolle inzet te komen. Zorgorganisaties, jij en Zeno vormen een team voor de flexibele inzet door transparantie en zorgvuldige persoonlijke afstemming. Samen zorgen we voor gepassioneerde zorgprofessionals met zin om te zorgen! 

Acties in 2022

Zeno zal in het eerste kwartaal van 2022 met iedere zorgprofessional uit het Zeno netwerk een modelovereenkomst opstellen waarbij is vastgelegd hoe Zeno en de zelfstandig ondernemer, jij dus, gebruik wenst te maken van elkaars diensten. Deze modelovereenkomst is voor jouw als ondernemer van belang om aan te tonen hoe jij te werk gaat als zelfstandig zorgprofessional. De modelovereenkomst die Zeno gebruikt is afkomstig van de NBBU en voor de komende 5 jaar goedgekeurd door de belastingdienst.