De renseigneringsverplichting

10 januari 2024

Sinds 2022 zijn zorgorganisaties verplicht om te voldoen aan de renseigneringsverplichting van de Belastingdienst. Dit houdt in dat zorgorganisaties die hebben gewerkt met zzp’ers in 2023, in januari 2024 hierover gegevens moeten verstrekken aan de Belastingdienst. Welke gegevens moeten zij verstrekken? En wat houdt de renseigneringsverplichting in? Dat vertellen we je in dit artikel.

Wat houdt de renseigneringsverplichting in?

Sinds 1 januari 2022 is iedere werkgever (ook wel inhoudingsplichtige genoemd) verplicht om informatie aan de Belastingdienst te verstrekken over betalingen aan natuurlijke personen. De Belastingdienst wil namelijk controleren of zzp’ers al hun inkomsten doorgeven in hun belastingaangifte.

Voor de invoering van de AVG was het mogelijk dat de Belastingdienst aan zorgorganisaties informatie vroeg over betalingen aan derden. Na de invoering van de AVG mocht de Belastingdienst wettelijk gezien geen informatie meer opvragen bij zorgorganisaties over betalingen aan derden. Met ingang van de renseigneringsverplichting worden deze gegevens op voorhand al opgevraagd.

Welke gegevens moet een zorgorganisatie verstrekken?

Een zorgorganisatie die met zzp’ers heeft gewerkt in 2023, is volgens de renseigneringsverplichting verplicht om de volgende gegevens aan te leveren bij de Belastingdienst:

  • het bedrag dat is uitbetaald 
  • de datum van uitbetaling 
  • het BSN van degene aan wie is betaald 
  • de naam aan wie is betaald 
  • het (zaken)adres van de persoon aan wie is betaald 
  • de geboortedatum van de persoon aan wie is betaald

De gegevens dienen vóór 31 januari 2024 aangeleverd te worden door de zorgorganisatie.

Wat doet Zeno met de renseigneringsverplichting?

Om zorgorganisaties hierbij te helpen, deelt Zeno proactief de benodigde gegevens met zorgorganisaties. Zeno deelt een lijst van de zzp’ers die in 2023 één of meerdere opdrachten hebben uitgevoerd bij de desbetreffende zorgorganisatie.

Heb je vragen? Neem dan contact op.