Teamdagen

15 december 2021

Op 9 en 10 november 2021 verbleven de teammanagers & begeleiders en het management  van Zeno een nachtje in de Boshoek in Voorthuizen voor de jaarlijkse teamdagen. De teamdagen hebben als doel om te blijven connecten met de medewerkers, de medewerkers mee te nemen in de ontwikkelingen binnen Zeno en feedback te ontvangen over de huidige bedrijfsvoering.

Onder leiding van teamcoach Inge Zuidgeest zijn we in kleine groepjes aan de slag gegaan met verschillende werkvormen. Belangrijke kernwaarden, zowel persoonlijk als voor Zeno, die hieruit naar voren kwamen waren o.a.:

  • onvoorwaardelijk voor cliënt
  • eenvoud
  • inspireren
  • puur; vanuit het hart
  • met balans voor commercie
  • toegankelijk voor een ieder die zich hierin herkent

De coaching werd afgesloten met een vergelijking tussen Zeno’s kernwaarden en de persoonlijke kernwaarden van de medewerkers. Daardoor werd er in kaart gebracht wat de frontoffice nodig heeft om deze visie te behouden en te versterken. De avond werd afgesloten met een gezellige barbecue.

Na een uitgebreid ontbijt werden de volgende dag verschillende ontwikkelingen binnen Zeno besproken met de frontoffice. In combinatie met de coaching van Inge Zuidgeest is hieruit waardevolle feedback gehaald.

Voor zowel het management als de frontoffice waren dit twee waardevolle dagen. De input uit deze dagen wordt gebruikt voor het verder verbeteren en optimaliseren van onze dienstverlening.